jogiforum.hu hírek

Hírek a Jogi Fórumon
Feliratkozás jogiforum.hu hírek hírcsatorna csatornájára jogiforum.hu hírek

Először ítéltek el valakit a szexista verbális agressziót tiltó törvény alapján Belgiumban: egy brüsszeli bíróság 3000 eurós bírságot szabott ki egy férfira, amiért egy rendőrnőt szidalmazott olyan módon, hogy azzal megsértette őt női méltóságában - jelentette a helyi sajtó.

A Le Soir című belga napilap beszámolója szerint az elítélt verbális támadást intézett az őt a közlekedési szabályok megsértése miatt félreállító rendőrnő ellen, akit meg is fenyegetett. A bíróság megállapította, hogy a férfi a szexista megjegyzésekkel súlyosan megsértette a rendőrnő méltóságát.

"Gyakran előfordul, hogy sértegetik vagy megfenyegetik a rendfenntartókat, de az nem szokványos, hogy kifejezetten a neme miatt támadnak egy rendőrnőt" - közölte Gilles Blondeau ügyészségi szóvivő.

Hozzátette, hogy az eset ideális a viszonylag új törvény "tesztelésére", mert rendkívül egyértelmű volt a helyzet, amelynek ráadásul számos szem- és fültanúja volt.

A 2014-ben életbe lépett jogszabály alapján pénzbírságra számíthat, aki nyilvánosan szexista, rasszista, homofób vagy más becsületsértő megjegyzést tesz valakire.

A törvényt azután fogadták el, hogy bemutatták Sophie Peeters "Femme de la rue" (Utcanő) című dokumentumfilmjét a Brüsszel utcáin uralkodó szexizmusról, amelyben a rendező rejtett kamerával rögzítette, hogy fényes nappal miként sértegetik, zaklatják a városban az egyedül sétáló nőket.

forrás: Jogi Fórum

Május 25-től az Európai Unió minden országában alkalmazni kell az általános adatvédelmi rendeletet (GDPR) és ez alapján a tagállami adatvédelmi hatóságok eddig nem látott összegű bírságokat szabhatnak ki. A bírság maximális összege 20 millió Euró, de egy multinacionális vállalat esetén ennél nagyobb összeggel is számolhatnak.

Az Európai Uniós tagországok adatvédelmi hatóságai már a közelmúltban is kiszabtak rendkívül nagy összegű bírságokat adatvédelmi jogsértésekért. Az olasz adatvédelmi hatóság 2017 első negyedévében szabta ki az Európai Unióban alkalmazott eddigi legmagasabb összegűt; összesen több mint 11 millió Euró (3,4 milliárd(!) forint) összegű büntetést azért, mert jogellenesen használtak fel személyes adatokat pénzmosási gyanút felvető banki átutalásokhoz. A spanyol hatóság a Facebook-ot bírságolta tavaly 1,2 millió Euróra nem megfelelő tájékoztatás nyújtás miatt.

Nyártól megnövekedett számú ellenőrzésre és komolyabb bírságokra lehet számítani, Kovács Zoltán Balázs, a Szecskay Ügyvédi Iroda ügyvédje szerint.

Talán még mindig sokak számára nem ismert, de a rendelet a családi vállalkozásoktól kezdve a legnagyobb multinacionális cégekig mindenkire kiterjed, hiszen valamilyen szinten minden vállalkozás kezel személyes adatokat (pl. vannak munkavállalói, ügyfelei, szerződéses partnerei stb.).

Kovács Zoltán Balázs, a Szecskay Ügyvédi Iroda ügyvédje szerint, tekintettel a rendeletben előírt kötelezettségekre és az értelmezési bizonytalanságokra, a bírságnak való kitettség mértéke magas lehet. Az Európai Unió adatvédelmi munkacsoportjának iránymutatása alapján sem lehet prognosztizálni, hogy egy-egy jogsértés esetén milyen összegű bírságot szabhatnak ki.

Hogyan bukhat le egy vállalat?

Május 25-e után számolni kell azzal, hogy megnövekszik az adatvédelmi hatósághoz tett bejelentések száma. Könnyen megeshet, hogy egy volt munkavállaló, üzleti partner, egy ügyfél vagy versenytárs bejelentést tesz a hatóságnál jogsértés gyanújával, amelyet követően a hatóság eljárást indít.

Mennyi lehet a bírság?

A bírság maximális összege 20 millió Euró, illetve vállalkozások esetében az előző pénzügyi év teljes éves világpiaci forgalmának legfeljebb 4%-a lehet; a kettő közül a magasabb összeg jelenti a maximumot.

Az Európai Bíróság korábban kialakított gyakorlata alapján a bírság maximumának százalékos mértéke nem a konkrét jogsértő vállalkozás, hanem az adott vállalkozás csoport előző pénzügyi évének teljes árbevételére vetítendő. Mindez azt jelenti, hogy a büntetés maximális összege egy multinacionális cég esetében akár meg is haladhatja a 20 millió Eurót (500 millió Euró előző évi világpiaci forgalom fölött már ez a helyzet).

Mit ellenőriznek?

A hatóság eljárásának pontos eljárási szabályait az Országgyűlésnek május 25-e előtt el kell fogadnia. A jogalkotónak a jelenlegi szabályok módosításakor többek között ki kell jelölnie a hatóságot, amely a rendeletben foglaltak ellenőrzéséért felel. Ez a mai napig nem történt meg, azonban a személyes adatok kezelését végzők számára ajánlott a felkészülés, hiszen a nyártól a hatóság eddig nem látott szigorral élhet a jogsértőkkel szemben.

A rendelet szerint az eljárás során a hatóság tájékoztatást kérhet a személyes adatok kezeléséről, hozzáférést kérhet a személyes adatokhoz, az adatkezelő, illetve adatfeldolgozó helyiségeihez és eszközeihez, továbbá dokumentumok átadására hívhat fel. Az, hogy pontosan milyen információk és dokumentumok nyújtására hív fel a hatóság, elsősorban az eljárás tárgyát képező kérdésektől függ.

Amennyiben például egy állítólagos adatvédelmi incidenst (pl. egy személyes adatokat tartalmazó emailt tévedésből olyan személynek is elküldtek, akinek nem lett kellett volna vagy pl. egy vállalkozás ügyfelei adatait tartalmazó adatbázisát illetéktelenek feltörik vagy pl. egy munkavállaló elveszti a munkavégzéshez használt laptopját) jelentenek be a hatósághoz, akkor a hatóság az incidenssel érintett adatkezelőnél rá fog kérdezni többek között arra, hogy történt-e a bejelentésben foglaltak szerinti incidens, amennyiben igen, akkor kérdés, hogy bejelentette-e az incidenst maga az adatkezelő is a hatósághoz vagy nem, ha nem, miért nem.

Kérdés az is, hogy milyen intézkedéseket tett az adatkezelő az adatvédelmi incidens következményeinek enyhítésére, illetve tájékoztatta-e az érintetteket az incidensről és, ha nem, miért nem. A hatóság minden bizonnyal elkéri az adatvédelmi incidensekről kötelezően vezetendő nyilvántartást is, illetve az incidens szabályzatot is bekérné, továbbá megvizsgálná, hogy az adatkezelő megtette-e a megfelelő technikai és szervezési intézkedéseket az incidens megelőzése érdekében, illetve, ha az bekövetkezett, akkor alkalmazott-e egy előre kialakított megfelelő incidens-kezelési rendszert.

forrás: Jogi Fórum

Sokan nincsenek tisztában azzal, hogy milyen jogokat érvényesíthetnek akkor, ha nem műszaki cikket vásárolnak, hanem ruhadarabot vagy épp lábbelit. A jogszabály szerint ekkor ugyanis nincs kötelező jótállás, de ez nem jelenti azt, hogy például egy hibás pulóver miatt ne lehetne reklamálni a kereskedőnél.

Az első és legfontosabb, hogy a fogyasztók legyenek tisztában azzal, hogy a vásárlástól számított két éven belül érvényesíthető szavatossági igény. Ennek alapján - a kereskedőnél bejelentett panasz során, melyről jegyzőkönyvet is kötelesek felvenni - elsősorban az árucikk javítását vagy cseréjét lehet kérni. A javítás és a csere közül a fogyasztó választhat, kivéve, ha a választott igény teljesítése lehetetlen vagy aránytalan. Másodsorban pedig árleszállításra vagy vételár-visszatérítésre vonatkozó igénnyel lehet élni.

A gyakorlatban a határidők játszanak még igen fontos szerepet, hiszen a vásárlástól számított hat hónapon belül bejelentett hiba esetén a vállalkozást terheli annak bizonyítása, hogy nem teljesített hibásan. Azaz, ha egy cipőt visszaviszünk, a vásárlást követő hat hónapon belül, mert annak talpa elkezdett leválni, akkor bizony az eladó üzletnek kötelessége szakvéleményt beszereznie, hogy a hiba eredete (gyári vagy használatból fakadó) egyértelműen megállapításra kerüljön.

Gyakran érdeklődnek a fogyasztók arról, hogy mit csináljanak akkor, ha fürdőruha, alsóruházat, vagy fehérnemű miatt szeretnének panasszal élni a kereskedőnél. Gyakran találkozni ugyanis ezen termékek ismertetőiben/tájékoztatóiban olyan kijelentésekkel, hogy azokat higiéniai okokból nem cserélik ki. Természetesen például a hibátlan alsóneműt nem is köteles egy üzlet sem visszavenni ezen okból, (általában erről jól látható helyen kifüggesztett táblával hívják fel a figyelmet) azonban, más a helyzet, ha például az újonnan vásárolt melltartónak pattan el a pántja. Ilyenkor a már említett szavatossági jogokkal élhet a fogyasztó, azaz nyugodtan vissza lehet vinni azt az üzletbe és cserét kérni.

Jó tudni, hogy „készletkisöprés”, évszakváltás stb. akciók miatt leárazott termékek esetén sem lehet megtagadniuk a vállalkozásoknak azt, hogy a vásárlók hibás termékek esetén panaszt tegyenek. Ha azonban a fogyasztót még a vásárlás előtt figyelmeztették például a ruhadarab hibájára, akkor más a helyzet, hiszen ekkor már később reklamáció nem tehető, ugyanezen hiba miatt (más hiba miatt viszont lehet).

Szintén sokan felejtik el, hogyha nincs meg a vásárláskor kapott blokk vagy nyugta, akkor hiába is emlékszik az eladó a fogyasztóra, hiába nyilvánvaló, hogy az adott boltban vette a terméket, mert például márkaüzlet, amiből a környéken csak egy van, az árut nem köteles visszavenni.

forrás: Jogi Fórum

Aggályos, hogy jelenleg is szabálysértési eljárás és szankció fenyegeti azokat a kényszerítő helyzetben lévő gyermekeket, akiket a prostitúciós tevékenységen érnek – írta utóvizsgálati jelentésében Székely László ombudsman. A biztos szerint a rendészeti megoldások erőltetése helyett a gyermekvédelmi rendszer szereplőit kellene megerősíteni, jobban felkészíteni, hogy a veszélyeztetettséget időben felismerjék, érdemben felléphessenek ellene. A jelentés számos jogalkotási és gyakorlati intézkedés javaslata mellett a jó gyakorlatokra is felhívta a figyelmet.

2011-ben az országgyűlési biztos hivatalból vizsgálatot folytatott arról, hogy jelen van-e hazánkban a gyermekprostitúció és milyen intézkedéseket tesznek a rendőrségi, gyermekvédelmi szervek akkor, ha a jelenséggel találkoznak. Az azóta eltelt hosszabb időszak jogszabályi változásai, a hivatalhoz érkezett jelzések, valamint más vizsgálati tapasztalatok alapján az ombudsman most azt tekintette át, mi lett a jelentésben foglalt ajánlások sorsa, hogyan teljesültek a Magyarország által vállalt európai uniós és nemzetközi emberi jogi kötelezettségek, milyen eredmények figyelhetőek meg a gyermekprostitúció elleni fellépésben. A biztos tájékoztatást kért a gyermekvédelmi jelzőrendszer tagjaitól, a területi gyermekjóléti szakszolgálatoktól, egyes gyermekotthonoktól, az országos, a budapesti, kerületi és megyei rendőr-főkapitányságoktól. Az utóvizsgálat azt is megerősítette, hogy minden megkeresett megyében és a fővárosban is jelen van a gyermekprostitúció. A látencia miatt azonban az ilyen cselekményeknek csak egy kisebb hányada kerül a gyermekvédelem vagy a rendőrség látókörébe.

Magyarországon 2015 júliusában hirdették ki a gyermekek szexuális kizsákmányolása és zaklatása elleni védelemről szóló Lanzarote-i Egyezményt. A gyermekprostitúció az Egyezmény szerint a 18 év alatti gyermek szexuális cselekményhez való felhasználásának a tényét jelenti, ha fizetségként pénzt, javadalmazást vagy bármilyen egyéb juttatást adnak vagy ígérnek, függetlenül attól, hogy a fizetséget, az ígéretet vagy a juttatást a gyermeknek vagy harmadik személynek nyújtják-e. Az ombudsman szerint abból kell kiindulni, hogy a kiskorú prostitúciós tevékenysége nem lehet önkéntes: azt valamilyen fizikai, lelki, gazdasági kényszer vagy fenyegetés hatására végzi. A gyermeket áldozatnak kell tehát tekinteni, akkor is, ha nem érzi magát áldozatnak, vagy ha a kényszer nem látványos, például anyagi javak megszerzése vagy függőség motiválja. Aggályos, hogy a hatályos jog elkövetőként, nem pedig áldozataként tekint a prostitúcióval érintett gyermekre, aki a felelősség alól csak akkor mentesülhet, ha bizonyítja, hogy e tevékenységet kényszer vagy fenyegetés hatására követte el.

A jelentés szerint az állam jogvédelmi kötelezettsége, hogy az ilyen helyzetbe került és így áldozattá vált gyermekeknek hatékony segítséget nyújtson. Mindezt azonban az ombudsman álláspontja szerint a gyermekvédelmi rendszeren belül kell megtenni, nem pedig jogi szankciók alkalmazásával. A megkeresett szervek válaszai alapján rekonstruálható, hogy a szabálysértési szankció alkalmazása nem funkcionális: a kényszer vagy fenyegetés hatása alatt álló gyermek esetében sem a generális, sem a speciális megelőzés sem működhet. A problémát az jelenti, hogy maga a kényszer, fenyegetés nehezen bizonyítható, a gyermekek nem jelentik fel az őket prostitúcióra rábíró személyeket, nem vallanak ellenük, nemegyszer a feljelentést is visszavonják. Székely László ombudsman megállapította, hogy nem egyeztethető össze a Lanzarote-i Egyezményben foglalt kötelezettségekkel, illetve a gyermekek jogaival összefüggő visszásságot okoz az a jogi helyzet, hogy a magyar szabálysértési jogban 18 és 14 év közötti gyermekeket is szankcionálni lehet tiltott prostitúciós tevékenység végzése miatt. A biztos hangsúlyozta, hogy a Lanzarote-i Egyezmény is megköveteli az áldozatok hatékonyabb segítését, megvédését, enélkül ugyanis nem lehet visszaszorítani a gyermekprostitúció jelenségét hazánkban.

A jelentés rögzíti, hogy a gyermekotthonokban az eltávozások alatt és az intézményből való szökéskor halmozottan megnőhet a prostituálódás veszélye. A súlyos, illetve visszatérően problémás esetekben a veszélyeztetett gyermekek indokolt, de arányos átmeneti elkülönítése jelenthetne megoldást. Aggályos, hogy a gyermekvédelmi intézmények jelenleg eszköztelennek érzik magukat, miközben hiányoznak a személyi szabadság arányos korlátozásának számon kérhető garanciái. Számos intézményi jó gyakorlat létezik, de nincsen olyan egységes, a gyakorlatot szolgáló átfogó kampány, a szakemberek többsége számára elérhető képzés, továbbképzés, iránymutatás, protokoll, ami segítené a gyermekotthonban dolgozók munkáját. A biztos rámutatott, hogy a lassabb előrelépések ellenére a gyermekprostitúció felszámolására irányuló, ténylegesen megvalósuló állami intézkedéscsomag, a gyermekekkel foglalkozó szakemberek célzott továbbképzése, illetve az átfogó megelőzési intézkedések, azaz a mostaninál jóval aktívabb cselekvési terv hiányában nem lehet érdemi eredményt elérni a jelenség visszaszorításában.

A biztos megfontolásra javasolta a belügyminiszternek, kezdeményezze a szabálysértési törvény módosítását, hogy 18 év alatti személy ne legyen büntethető tiltott prostitúció szabálysértésének elkövetése miatt. Felkérte az emberi erőforrások miniszterét, hogy támogassa azon szakértői munkacsoport által kezdeményezett javaslatokat, amely a gyermekvédelmi szakellátásban nevelkedő gyermekeket érintő gyermekprostitúciós fenyegetés visszaszorításán dolgozik. Az ombudsman egy specifikus intézkedéscsomag, cselekvési terv kidolgozását is kezdeményezte, amelynek keretében figyelmet fordítanak a gyermekeket jogtudatosító általános kampányokra is. Javasolta, hogy indítsanak képzéseket, amelyek segítik a gyermekvédelemben dolgozókat a gyermekprostitúció felismerésében. Felkérte az országos rendőrfőkapitányt, hogy tekintse át a gyermekprostitúció jelenségének kezelését érintő protokollokat, az országos szinten működtetett bűnmegelőzési programok gyermekprostitúció kérdésével kapcsolatos elemét, vizsgálja meg a megyei rendőrkapitánysági jó gyakorlatok általánossá tételét, tegyék mindenhol érdemivé és folyamatossá a megyei rendőri szervek és a gyermekvédelmi intézmények, különösen a gyermekotthonok közötti együttműködést.

forrás: Jogi Fórum

Az Európai Bizottság célzottabb új kezdeményezésekkel mozdítja elő a szociális jogok európai pillérének megvalósítását. Előterjeszti a Juncker elnök által az Unió helyzetét értékelő 2017-es beszédben bejelentett Európai Munkaügyi Hatóságra vonatkozó javaslatát, valamint egy kezdeményezést annak biztosítására, hogy minden munkavállaló és önálló vállalkozó garantáltan hozzáférhessen a szociális védelemhez.
Új törvény rendezi az ún. joghatóságra vonatkozó szabályokat, vagyis azt, hogy nemzetközi elemet érintő jogvitákban milyen esetekben lehet, vagy éppen nem lehet a magyar bíróságok előtt pereskedni. Mindezzel együtt egy nemzetközi jogvitában még mindig az az egyik legfontosabb kérdés, hogy melyik ország bírósága bírálja el a vitát, és melyik ország joga szerint – foglalja össze a Jalsovszky Ügyvédi Iroda.
Meghalt Oskar Gröning, az egykori auschwitz-birkenaui náci haláltábor egyik utolsó, jogerősen elítélt őre - jelentette hétfőn a Norddeutscher Rundfunk (NDR) német regionális közszolgálati médiatársaság.
A kormány 2018-2021-es időszakra 6,35 milliárd forintot hagyott jóvá az elektronikus közbeszerzési rendszer (ekr) továbbfejlesztésének finanszírozására - derül ki a Magyar Közlönyben kedden megjelent kormányhatározatból.
Idegengyűlölő kijelentésekért és etnikai gyűlöletszításért 30 ezer lejre (2 millió forint) bírságolta a román médiahatóság a B1 hírtelevíziót kedden, Radu Banciu műsorvezető magyarellenes kijelentései miatt.

forrás: Jogi Fórum

A sofőr nélküli jármű mára már nem utópia. A technikia fejlődés megválaszolandó kérdések elé állítja a jogalkotót. Felvethető-e az autonóm járművek jogi felelőssége? Ki felelős a technikai újítások által hordozott kockázatokért? - Nemzetközi trendekről, a lehetséges hazai szabályozásról, az újítás által felvetett jogi és etikai kérdésekről Udvary Sándor tanszékvezető egyetemi docenssel beszélgettünk.

forrás: Jogi Fórum

Trócsányi László igazságügyi miniszter részt vett az európai uniós Bel- és Igazságügyi Tanács pénteki brüsszeli ülésén, illetve ehhez kapcsolódóan a terrorizmus áldozatainak emléknapja alkalmából rendezett megemlékezésen, amelyet a 2004-es madridi robbantásos merénylet óta minden évben megrendeznek.

A miniszter az ülést követően azt mondta, a megemlékezésen elhangzott, hogy küzdeni kell a radikalizáció minden formája, különösen a Nyugat-Európában a börtönökben terjedő szélsőséges eszmék ellen.

Ma Európa veszélyeknek van kitéve, ezért fontos, hogy a tagállamok és az unió közösen küzdenek azok ellen, akik a kontinensünk biztonságát fenyegetik - közölte, hozzátéve: az áldozatok támogatására is kiemelt hangsúlyt kell fektetni, ideértve a közvetett áldozatokat is, ezek a cselekmények ugyanis a társadalom egészét traumatizálhatják.

Trócsányi László kitért arra: az Igazságügyi Minisztérium évek óta kiemelten kezeli az áldozatvédelem kérdését, amelynek keretében az elmúlt évben élére állt az Áldozati Jogok Európai Hálózata működtetésére irányuló kezdeményezésnek. A hálózat 2018. január 1-je óta budapesti székhellyel működik, munkaprogramjában a terrorizmus áldozatainak támogatása kiemelt helyen szerepel - ismertette a miniszter.

Mint elmondta, az igazságügyi tanács ülésén a miniszterek vitát folytattak a házassági ügyekkel és a szülői felelősségre vonatkozó eljárásokkal kapcsolatos joghatóságról, valamint a határozatok elismeréséről és végrehajtásáról szóló rendelet egyik meghatározó aspektusáról, a központi hatóságok közötti együttműködésről.    

Kiemelte: Magyarország teljes mértékben egyetért azzal, hogy a rendelet céljainak eléréséhez elengedhetetlen a kompetens, gyorsan intézkedő központi hatóságok közötti együttműködés, ehhez megfelelő pénzügyi és humán erőforrások kellenek, mindezt azonban a szubszidiaritás elvével összhangban kell szabályozni.

Magyarország támogatásával egyetértés született a készpénz-helyettesítő fizetési eszközökkel összefüggő csalás és hamisítás elleni küzdelemről szóló irányelvjavaslat szövegéről, a jogalkotási folyamat következő állomásaként megkezdődnek a tárgyalások az Európai Parlamenttel - közölte Trócsányi László.

Elmondta még, hogy a bankkártyákra és virtuális fizetési eszközökre is vonatkozó új szabályozást a technika fejlődésének gyors üteme és egy semleges, könnyen alkalmazható szabályozás igénye indokolja.

Tájékoztatása szerint a miniszterek mindezek mellett eszmecserét folytattak az elektronikus bizonyítékokhoz való hozzáférésről is, ugyanis évek óta fennáll az igény a vonatkozó uniós szintű szabályozás létrehozására.

Az Európai Ügyészség (EPPO) létrehozásával kapcsolatban a bizottság az EPPO felállítása érdekében szükséges lépésekről adott tájékoztatást, ez a tervek szerint 2020 novemberében valósulhat meg.

Az egyéb napirendi pontok keretében a bizottság tájékoztatást adott a jogellenes online gyűlöletbeszéd elleni fellépéssel kapcsolatos fejleményekről - számolt be az igazságügyi miniszter.

forrás: Jogi Fórum

Az Európai Unióban bejelentett veszélyes termékek többsége az úgynevezett harmadik országokból származik, a legnagyobb részük, 53 százalékuk Kínából - derült ki az Európai Bizottság hétfőn közzétett jelentéséből.

A friss helyzetértékelés szerint a nemzeti hatóságok tavaly fokozott mértékben használták a riasztási rendszert, amelyben több mint kétezer, veszélyes termékekre vonatkozó figyelmeztetést köröztettek.

A forgalomból kivont termékek listáját a játékok (29 százalék), a gépjárművek (20 százalék) és a ruházati, textil- és divatárucikkek (12 százalék) vezették.

Leggyakrabban, az összes bejelentés 28 százalékában sérülési kockázatokkal kapcsolatban érkezett riasztás, ezt a vegyi kockázat követte (22 százalék).

A piacról eltávolított veszélyes termékek többsége az Európai Unión kívülről érkezett. Az első számú származási állam továbbra is Kína, a riasztások aránya 2016-hoz hasonlóan tavaly is 53 százalék volt, vagyis stabil maradt. Az európai termékek a bejelentések 26 százalékáért voltak felelősek.

A bizottság közölte: szorosan együttműködnek a kínai hatóságokkal a konkrét ügyekben, s az olyan általános intézkedések végrehajtásában is, mint például a bevált gyakorlatok cseréje.

Mint rámutattak, a fogyasztók egyre gyakrabban vásárolnak közvetlenül harmadik országokból, de ilyen esetekben is biztosítani kell, hogy a termékek megfeleljenek az uniós biztonsági előírásoknak, ahogyan az online platformokon értékesített áruk esetében is.

"Az európai fogyasztóvédelmi szabályok garantálják, hogy az EU-ban kizárólag biztonságos árukat értékesíthessenek. A riasztási rendszer segítségével a hatóságok szükség esetén gyorsan beavatkozhatnak, és eltávolíthatják a balesetveszélyes termékeket. A rendszer jó példával szolgál a fogyasztóvédelmi szabályok hatékony érvényesítésére. Sok más területen azonban még javítanunk kell a jogérvényesítést, és biztosítanunk kell, hogy a fogyasztók élhessenek jogaikkal" - hangsúlyozta Vera Jourová fogyasztópolitikáért is felelős uniós biztos.

forrás: Jogi Fórum

Erdély jogtörténete a magyar identitás része - mondta Trócsányi László igazságügyi miniszter a témát feldolgozó kötet bemutatóján hétfőn Budapesten.

A miniszter kiemelte: az alkotmányos identitáshoz hozzátartozik a múlt értékeinek megbecsülése, és ha szükséges, újrafelfedezése.

Az Igazságügyi Minisztérium már évek óta szorosan együttműködik a jogi karokkal, köztük a Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem jogi karával is. Ennek eredménye ez a fontos, értékes és hiánypótló kiadvány, amely kitér az erdélyi jogi oktatás történetére is - ismertette.

Trócsányi László úgy fogalmazott: "Ebben az identitásunk van benne."

Szalayné Sándor Erzsébet egyetemi tanár, a Magyarországon élő nemzetiségek jogainak védelmét ellátó ombudsmanhelyettes jelentős szakmai teljesítmények minősítette a kötetet.

Mezey Barna egyetemi tanár, az Eötvös Loránd Tudományegyetem jogtörténeti tanszékének vezetője, a kötet egyik szerzője azt emelte ki, hogy ebben a témában ilyen átfogó munka még nem született.

Veress Emőd egyetemi tanár, a kötet szerkesztője és társszerzője, a Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem Jogtudományi Intézetének igazgatója az elvégzett munkáról szólva azt mondta: immár van egy nagy összefoglaló kép, amelyből az is látszik, mi hiányzik. A munkát folytatni kell.

Az Erdély jogtörténete című, az Igazságügyi Minisztérium támogatásával a kolozsvári Forum Iuris kiadásában megjelent több mint félezer oldalas kötet 17 szerző és 9 lektor munkája. Az ókortól napjainkig dolgozza fel a terület jogtörténetét. Önálló fejezetek foglalkoznak többi között Dacia római provinciával, a népvándorlás és az államalapítás előtti időszakkal, a középkori Magyar Királysággal, a török hódítás után önállósuló fejedelemséggel, az 1690-től a Habsburg Birodalom, majd a 1867-től az Osztrák-Magyar Monarchia részeként továbbélő Erdéllyel, továbbá az 1918-tól Románia részévé vált területtel, egészen az 1990-es rendszerváltás utáni időszakig.

forrás: Jogi Fórum

Az E-akta, vagyis az elektronikus akta a papír alapú akta online változata. Ennek használatával az ügyfelek egyszerűbben, gyorsabban és olcsóbban tekinthetnek be majd a bírósági iratokba.
Szlovénia kötelezettségszegés megállapítása iránti keresetet nyújt be az Európai Bírósághoz Horvátország ellen, mert Zágráb elutasítja a hágai nemzetközi döntőbíróságnak a szlovén-horvát határvita rendezéséről hozott tavaly júniusi ítéletét - közölte Miro Cerar szlovén kormányfő.
A gázzal fűtők és a távfűtéses háztartások számláján is jóváírnak 12 ezer forintot a második negyedévben - közölte a Miniszterelnökséget vezető Lázár János budapesti sajtótájékoztatóján, hozzátéve, hogy emellett megemelik a szociális tűzifa támogatását.
A Civitas Intézet megbízásából a Transparency International Magyarország elkészítette a magyarországi korrupció 2010 és 2018 közötti történetét feldolgozó Fekete könyvet. A kötet a mai naptól ingyenesen elérhető.
Megjelent az Országos Bírósági Hivatal (OBH) által kiírt Mailáth György Tudományos Pályázat 2017. évi díjnyertes dolgozatait tartalmazó kiadvány elektronikus formában. Az OBH 2018. február 28-án szimpóziumot tartott a Magyar Igazságügyi Akadémián (MIA), ahol a díjazottak a díjnyertes pályaműveiket be is mutatták.
Sulyok Dezső pápai ügyvédből lett elvhű politiku. Korát megelőzve állt ki a szabadságjogok, a demokratikus választójog és az igazságosabb teherviselés eszméi mellett. Neki is köszönhetjük a magyar demokratikus hagyományt.

Oldalak

 

Telefon(52) 533-266

Fax (52) 533-265

E-mail cím

 
 
Zircon - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.