jogiforum.hu hírek

Hírek a Jogi Fórumon
Feliratkozás jogiforum.hu hírek hírcsatorna csatornájára jogiforum.hu hírek

Történelmi jelentőségű döntést hozott az Európai Unió Bírósága (EUB) 2018. március 6. napján az Achmea ügyben (C-284/16), amely akár meg is pecsételheti az uniós tagállamok között kötött kétoldalú beruházásvédelmi egyezményeken (Unión belüli BIT-eken) alapuló választottbírósági eljárások sorsát. Ezt elemzik Deli Zsófia, Nemescsói András és Kőhegyi Dávid, a Horváth és Társai Ügyvédi Iroda DLA Piper ügyvédei.

Az EUB 15 főből álló Nagytanácsa kimondta, hogy alapvető ellentét áll fenn egyes Unión belüli BIT-ek vitarendezési klauzulái és az uniós jog meghatározott rendelkezései és alapelvei között. Az EUB kifejtette:

"Az EUMSZ 267. és EUMSZ 344. cikket úgy kell értelmezni, hogy azokkal ellentétes a tagállamok között létrejött nemzetközi megállapodásban szereplő, a Holland Királyság és a Cseh és Szlovák Szövetségi Köztársaság között a beruházások elősegítéséről és kölcsönös védelméről szóló megállapodás 8. cikkéhez hasonló olyan rendelkezés, amelynek értelmében e tagállamok egyikének beruházója a másik tagállamban létesített beruházásokra vonatkozó vita esetén ezen utóbbi tagállammal szemben választottbíróság előtt indíthat eljárást, amely bíróság hatáskörét e tagállam köteles elfogadni."

Az Unión belüli BIT-ek uniós joggal való összeegyeztethetősége a beruházásvédelmi jog egyik legvitatottabb kérdését jelentette az elmúlt évtizedben. A beruházásvédelmi egyezmények sajátossága ugyanis abban rejlik, hogy a beruházók számára közvetlen kereshetőséget teremt a fogadó állammal szemben azáltal, hogy a beruházásaikkal kapcsolatban felmerülő jogvitákat független választottbírói fórum elé utalhatják.

Ugyanakkor az uniós jogrend szempontjából – az EUB mostani döntése értelmében – a nemzetközi választottbírósági út igénybevételének lehetősége értékelhető akként, hogy az aláássa a tagállami jogalkalmazást segítő EUB jogegységesítési törekvéseit.

Az Európai Bizottság következetesen képviselte ezt az álláspontot az elmúlt években. A Bizottság számos Unión belüli BIT-eken alapuló választottbírósági eljárásban terjesztett elő elvi állásfoglalást (ún. amicus curiae beadványt) az Unión belüli BIT-ek vitarendezési klauzulájának uniós jogba ütközése mellett érvelve.

Érdekes módon az Achmea ügyben eljáró Wathelet főtanácsnok 2017. szeptember 19. napján közzétett főtanácsnoki véleményében a Bizottság álláspontjától teljesen eltérő álláspontot képviselt a kérdésben. Wathelet szerint nincs szó ellentétről, és az uniós jog nem képezheti akadályát a tagállamok és beruházóik közötti választottbírói vitarendezési mechanizmus alkalmazásának.

Az Achmea ítélet tehát mérföldkőnek tekinthető abban a tekintetben, hogy az EUB – amely az uniós jog legvégső fokú értelmezésére kizárólagosan hivatott szerv – végleges és egyértelmű választ adott ebben a kérdésben. Az EUB megállapította, hogy a választottbírói úton való jogérvényesítést kikötő Unión belüli BIT-ek vitarendezési klauzulái ellentétesek az EUMSZ 267. és 344. cikkeivel, amelyek az uniós Szerződések által meghatározott hatásköri rendet, az uniós jogrend autonómiáját, valamint egységes alkalmazását hivatottak biztosítani. Az EUB ebben a tekintetben tehát az Európai Bizottság és a Visegrádi Négyek (mint jellemzően beruházást-fogadó államok) által képviselt jogi állásponttal azonosult. A Visegrádi Négyek tagállamaiban honos, másik uniós tagállamokban beruházó társaságok között is akadnak azonban olyanok, akiket hátrányosan érinthet a döntés.

Az Achmea ítélet jelentős hatással lehet a különböző nemzetközi választottbíróságok előtt jelenleg folyamatban lévő Unión belüli BIT-eken alapuló jogviták kimenetelére – így számos, az utóbbi időben nagy nyilvánosságot kapott magyar vonatkozású ügyre is – továbbá akár a korábban ilyen ügyekben született választottbírósági döntésekre és azok végrehajthatóságára. Ugyanakkor hangsúlyozandó, hogy bár az Achmea ítélet az uniós jog szempontjából egyértelműen megállapította az Unión belüli BIT-eken alapuló választottbírósági eljárások létjogosultságának hiányát, az ilyen ügyekben eljáró egyes választottbírósági tanácsok kezében van végső soron a döntés abban a tekintetben, hogy az előttük folyamatban lévő ügyekben milyen relevanciát tulajdonítanak majd az ítéletben foglaltaknak

forrás: Jogi Fórum

Csaknem 400 jogsértést állapítottak meg a rendőrök a teherautók és buszok egyhetes országos ellenőrzésén - közölte a rendőrség a honlapján.

Az Országos Rendőr-főkapitányság (ORFK) kommunikációs szolgálatának közleménye szerint az Európai Közlekedésrendészeti Szervek Hálózatának országos ellenőrzésén a rendőrök február 26. és március 4. között 1741 nehéz tehergépkocsit és 251 autóbuszt ellenőriztek. Az egyhetes akcióban az ellenőrzött járműveknél összesen 384 jogsértést állapítottak meg a rendőrök.

Azonnali közlekedési korlátozást 12 tehergépkocsinál rendeltek el. A vezetési és pihenőidővel kapcsolatos szabályszegések miatt 68 esetben, a jármű-, illetve rakománybiztonsággal kapcsolatban 55 esetben, míg az okmányokkal összefüggő jogsértések miatt 27 esetben kellett intézkedést lefolytatni. A tehergépkocsi-vezetők ellenőrzése során alkoholfogyasztás gyanúja nem merült fel, 20 esetben a jármű vezetője, illetve utasa nem használta a biztonsági övet, míg 128 járművezető túllépte a megengedett legnagyobb sebességet.

Az autóbuszok ellenőrzésénél 2 jármű vezetője gyorshajtott, míg vezetési és pihenőidővel kapcsolatos szabályszegések miatt 9 sofőrrel szemben kellett intézkedniük a rendőröknek - írták.

A Tispol európai szintű ellenőrzésének keretében elsősorban a vezetési és pihenőidőt, a veszélyes áruk szállításával összefüggő szabályok megtartását, valamint a beutazás, illetve belföldön tartózkodás jogszerűségét vizsgálták. Ezen felül az ellenőrzés kiterjedt az illegális migráció, az embercsempészés, a vagyon elleni bűncselekmények, valamint a kábítószerrel, lőfegyverrel kapcsolatos bűncselekmények felderítésére, megszakítására is - áll az ORFK közleményében.

forrás: Jogi Fórum

A floridai törvényhozás szerdán megszavazott egy olyan törvényt, amely korlátozza a katonai jellegű fegyverek viselésének jogát, de lehetővé teszi, hogy egyes tanárokat és iskolai alkalmazottakat felfegyverezzenek.

A törvényjavaslatot előbb a floridai szenátus, majd szerdán a képviselőház is megszavazta, 67:50 arányban, és most Rick Scott kormányzó aláírására vár.

A voksolásra - és egyáltalán: a törvényjavaslat benyújtására - annak hatására került sor, hogy február közepén a Fort Lauderdale-hez közeli Parkland város gimnáziumában a 19 éves Nikolas Cruz 17 embert - diákokat és három tanárt - agyonlőtt. Az ámokfutó ellen szerdán vádat emeltek 17 rendbeli gyilkosság miatt.

A szerdán megszavazott új törvény 18 évről 21-re emeli a fegyvervásárláshoz kötelezően előírt korhatárt - legyen szó bármilyen típusú fegyverről -, betiltja azt a bump stocknak nevezett átalakító berendezést, amellyel egy kézifegyvert félautomata típusú, sorozatlövésre alkalmas fegyverré lehet tenni, és megemeli a pszichológiai kezelésekre szánt állami finanszírozás összegét. Emellett lehetővé teszi, hogy egyes tanárok és alkalmazottak az oktatási intézményekben fegyvert viselhessenek, de csakis miután speciális kiképzést kaptak.

Az Egyesült Államokban a floridai ámokfutás óta ismét különösen felerősödtek a fegyvervásárlásról és -tartásról szóló viták, bár a nagy viták már a tavaly ősszel, a nevadai Las Vegasban elkövetett tömegmészárlás után megkezdődtek. Ennek következtében több mint húsz szövetségi államban - köztük például Massachusettsben, New Jerseyben vagy Dél-Karolinában - már betiltották a kézifegyvereket sorozatlövésre alkalmassá tévő berendezések használatát. Kedden az északnyugati Washington államban Jay Inslee kormányzó írta alá a tiltásról szóló törvényt.

forrás: Jogi Fórum

Tarifaemelés helyett a kiadások csökkentését, valamint a pályaudvarok és a reptér környékét megszálló „hiénákkal” szembeni új büntetőszabályok bevezetését javasolja az egyik legnagyobb budapesti taxitársaság vezetője.

Napjainkban két jogi norma szabályozza Budapesten a taxizást: egy 2015-ös kormányrendelet és a Fővárosi Közgyűlés 2013-ban született rendelete (taxirendelet). Előbbi jogszabály a személygépkocsival díj ellenében végzett közúti személyszállításról szól, míg utóbbi a személytaxival végzett személyszállítási szolgáltatás és a személytaxi-szolgáltatást közvetítő és szervező szolgálat működtetésének feltételeiről, a taxiállomások létesítésének és igénybevételének rendjéről és a személytaxi-szolgáltatás hatósági áráról. E nyakatekert című közgyűlési rendelet nyomán borultak sárgába Budapest utcái, és egységesítették a fuvardíjakat valamennyi taxira nézve.

A taxirendelet hatályba lépése óta azonban sok víz lefolyt a Dunán, újabb és újabb problémák bukkantak fel. Ezért a rendelet módosításával kapcsolatos előkészítő egyeztetésekre Tarlós István főpolgármester a Budapesti Kereskedelmi és Ipar Kamara (BKIK) ipari tagozatának taxis szakmai osztályát kérte fel.

És a taxis társadalom megmozdult. Régi sérelmek és új ellentmondások kerültek a felszínre. Egyebek között kiderült, hogy a taxis cégek határozott fellépést sürgetnek a pályaudvarok és a repülőtér környékét megszálló „hiénákkal” szemben. A jelenlegi szabályozást alkalmatlannak tartják az utasokat megkárosító sofőrök megbüntetésére. Oravecz Nándor, a Budapest Taxi Kft. ügyvezetője szerint a helyzet megérett arra, hogy büntetőjogi eszközökkel is üldözzék a taxamétert manipuláló, illetőleg a hatósági ártól eltérő díjszabást használó személyeket. Továbbá minősítő körülményként kellene értékelni az üzletszerűséget, és a mellékbüntetések közé emelni a taxis személyszállító foglalkozástól való eltiltást. A taxitársaság ügyvezetője szerint a „hiénák” nemcsak az utasoknak, hanem magának a taxis hivatásnak is hatalmas, szinte helyrehozhatatlan károkat okoznak.

Más gondok is vannak a repülőtéri fuvarozással. A taxitársaság ügyvezetője hangsúlyozza, hogy visszaélésekre ad lehetőséget az úgynevezett speciális taxiállomások szabályozása. Ez a fogalom tudniillik kizárólag a taxirendeletben szerepel, miközben a reptér olyan közterület, amelynek világszerte nagy a terrorfenyegetettsége. Ennek folytán – javasolja a cégvezető – magasabb szintű jogszabálynak kellene tartalmaznia a speciális taxiállomások forgalmának kamerás megfigyelését, valamint az itt megforduló taxik üzemeltetőinek és járművezetőinek biztonsági ellenőrzését is. Egyszersmind a közgyűlési rendeletben megvonná az üzemeltető azon jogát, hogy pályázat útján maga válassza ki a speciális taxiállomásokat kizárólagosan használó, szerződött partnert. E helyett azt szeretné, ha a személytaxi-szolgáltatás szigorúbb biztonsági előírásainak megfelelő valamennyi vállalkozás használhatná ezeket a drosztokat.

Ma ugyanis egy háromoldalú megállapodás részletezi a repülőtéri taxiállomások fenntartási és működtetési rendjét, amelyet a Budapest Közút Zrt., a Budapesti Közlekedési Központ Zrt. és a Budapest Airport Zrt. kötött egymással. Azonban az együttműködési megállapodás több pontja figyelmen kívül hagyja a taxirendelet előírásait, emiatt sérti a nem szerződött, mintegy négyezer budapesti taxis, és rajtuk keresztül az általuk fuvarozott több százezer utas jogait is. A megállapodás alapján például a szerződött partner (ez idő szerint a Főtaxi Zrt.) taxidrosztját közvetlenül a bejáratok melletti fedett területen alakították ki, miközben a többi autó számára kijelölt ki- és beszállópontokat a bejáratoktól távoli, félig fedetlen külső íven. Ráadásul a ki- és beszállópontokon megálló és az utasok csomagjainak pakolása miatt várakozni kényszerülő taxisoknak magasabb használati díjat is kell fizetniük – a várakozás hatodik percétől kétezer forintot! Az sem elhanyagolható különbség, hogy amíg a taxidrosztok közlekedési rendjét a KRESZ és a taxirendelet szabályozza, addig a nem KRESZ-táblával, hanem csak tájékoztató táblával jelölt ki- és beszállópontok kizárólagos használati jogát semmi sem biztosítja. Ebben az esetben sem csupán az érintett taxisok kedvezőtlenebb versenyfeltételeiről van szó, hiszen a körülmények a nem szerződött partner utasait is kedvezőtlenebb helyzetbe hozzák, noha a szolgáltatásnak ugyanolyan színvonalúnak kellene lennie!

Oravecz úgy látja, hogy a Főváros várhatóan hatósági árként fogja rögzíteni az alkalmazható tarifát. Ehhez szükség lenne a változtatást alátámasztó hatástanulmányra, ami viszont nem áll a döntéshozók rendelkezésére. De a hatósági ár lehetne maximált ár is, ami megoldást adhatna az ellenérdekelt felek felvetéseire.

A Budapest Taxi Kft. ügyvezetője szerint a tarifaemelés mellett vizsgálni kellene a kiadások csökkentésének lehetőségeit is. Megfontolandónak tartja az új elektromos, hibrid, illetve Euro 6-os normának megfelelő autók beszerzésének támogatását, a taxisok kiadási költségeinek a csökkentését, illetve a többletbevételt biztosító reklámozási felületek engedélyezését is. "Persze egyszerűbb tarifát emelni, mint javítani a feltételeken" – állítja a cégvezető.

forrás: Jogi Fórum

Az Európai Bizottság (EB) kötelezettségszegési eljárás keretében újból felszólította Magyarországot, hogy szüntesse meg a mezőgazdasági és élelmiszeripari termékek kiskereskedelmi árrésének korlátozását.

Az Európai Bizottság kötelezettségszegésekkel kapcsolatos márciusi határozatait tartalmazó csomagja keretében úgy határozott, hogy újabb jogi lépéseket tesz, az eljárást második szakaszába lépteti és indokolással ellátott véleményt küld Magyarországnak, mert a mezőgazdasági és élelmiszeripari termékek kiskereskedelmi értékesítésére vonatkozó nemzeti szabályok nem egyeztethetők össze az uniós joggal.

Mint közölték, a magyar jog szerint a kiskereskedők kötelesek azonos árrést alkalmazni a hazai és az importált mezőgazdasági és élelmiszeripari termékekre. A bizottság véleménye szerint ez visszafoghatja az importált mezőgazdasági és élelmiszeripari termékek értékesítését a hazai termékekhez képest, mivel megnehezítheti az importőrök és kiskereskedők számára, hogy vonzóbb árakon kínálják az importált termékeket, amelyeket általában a hazai fogyasztók kevésbé ismernek.

A tájékoztatás szerint 2017 februárjában a bizottság felszólító levél útján megindította a kötelezettségszegési eljárást. A bizottság akkor aggályainak adott hangot azzal kapcsolatban, hogy e szabályok ellentétesek az áruk szabad mozgásának elvével, valamint aláássák a mezőgazdasági termékek tisztességes versenyen alapuló szabad ármeghatározását.

Mivel a magyar hatóságok ez idáig fenntartották álláspontjukat, az uniós bizottság úgy határozott, hogy indokolással ellátott véleményt küld részükre. Amennyiben Magyarország az indokolással ellátott vélemény kézhezvételétől számított két hónapon belül nem teszi meg a szükséges lépéseket, a bizottság az Európai Unió Bírósága elé terjesztheti az ügyet.

forrás: Jogi Fórum

Catherine De Bolle belga szövetségi rendőrfőnök lesz az európai uniós rendőrségi együttműködési szervezet (Europol) új főigazgatója - döntött csütörtökön az uniós tagállamok kormányait tömörítő tanács.

A 47 éves Catherine De Bolle 2018. május 1-jén veszi át a főigazgatói posztot a brit Rob Wainwrighttól.

A kinevezés négy évre szól, a mandátum egyszer megújítható.

A hágai székhelyű szervezet a tagországok rendőri szerveinek együttműködését koordinálja egyebek mellett a szervezett bűnözés, a terrorizmus, az embercsempészet, a kábítószer-kereskedelem és a pénzmosás elleni küzdelem területén.

forrás: Jogi Fórum

Hétfő óta elérhetőek az szja-bevallási tervezetek a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) honlapján, az ügyfélkapun keresztül. Aki egyetért a tervezettel, annak - az őstermelőket és az áfa fizetésére kötelezett magánszemélyeket kivéve - nem kell tennie semmit, a tervezet május 22-én hivatalos szja-bevallássá válik. A dokumentumot azonban célszerű átnézni annak érdekében, hogy biztosan a helyes adatokat tartalmazza.
A Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség (KMKSZ) szerdán Ungváron kiadott nyilatkozatában sajnálatosnak nevezi, hogy az ukrán alkotmánybíróság eltörölte a kisebbségbarát nyelvtörvényt, és aggasztóaknak tartja a parlament előtt lévő, további jogfosztással fenyegető nyelvtörvénytervezeteket.
A nők fizetése még mindig jelentősen elmarad a férfiakétól Európában, jóllehet már 1975-ben uniós irányelv tiltott meg minden díjazásbeli megkülönböztetést a nemek között.
Az a légitársaság, amely a csatlakozást magában foglaló repülőútnak csak az első szakaszát valósította meg, a késés miatti kártalanítás érdekében a más tagállamban található végső célállomás helye szerinti bíróságok előtt perelhető. Ez az eset áll fenn, amikor az egységes foglalás a teljes repülőút tekintetében különböző légi járatokra vonatkozott, és a végső célállomásra jelentős késéssel való érkezés az első járat során bekövetkező zavarra vezethető vissza - álla az Európai Unió Bíróságának ítéletében.
Az alapügytől korábban elkülönített, pénzmosás bűntette miatt jelenleg még nyomozati szakban folyamatban lévő bűnügyben új bizonyítékokat sikerült felderíteni arra vonatkozóan, hogy a vállalat vezetői hogyan, milyen módszerek alapján hozták a pénzügyi döntéseket.
Téli rezsicsökkentésről döntött a kormány: minden család 12 ezer forintot jóváírhat a gázszámlájából - jelentette be Orbán Viktor miniszterelnök szerdán a Facebook-oldalára feltöltött videóban.
A Jövő Nemzedékek Szószólója és a Magyar Természetvédők Szövetsége 2018. február 19-én a különböző véleményt képviselő szakemberek részvételével műhelybeszélgetést rendezett az új génszerkesztési módszerek kérdéséről. Bándi Gyula szószóló álláspontja szerint amíg nem jön létre szakmai konszenzus a génszerkesztéssel előállított növényekkel kapcsolatban, addig - az elővigyázatosság elvét alkalmazva - a GMO szabályozás hatálya a jogi szabályozás szempontjából kiterjed ezekre az eljárásokra is.
Kiállítás megnyitóval egybekötött bíróságtörténeti konferenciát rendezett az Országos Bírósági Hivatal és a Szegedi Ítélőtábla a táblabíróság szegedi székházában, amelyen részt vett dr. Handó Tünde, az OBH elnöke is. A kiállítást a március végi zárásig a nagyközönség is megtekintheti.
Az Országos Statisztikai Adatgyűjtési Program adatgyűjtéséről és adatátvételéről szóló 288/2009. (XII. 15.) Korm. rendelet alapján a bíróságok a jogerős határozattal befejezett büntetőügyek fiatalkorú és felnőtt korú terheltjeiről a CD és Fk. adatlapokon szolgáltatnak adatot, melyeket az Országos Bírósági Hivatal dolgoz fel. - Elérhetőek a 2015. és 2016. évre vonatkozó CD/Fk lapok összesítő táblázatai.
Ellentétes az uniós joggal azon személyek haszonélvezeti jogának megvonása, akik nem közeli hozzátartozói a magyarországi mezőgazdasági földterületek tulajdonosainak. Ezen intézkedés a tőke szabad mozgása elvének nem igazolt, közvetetten hátrányosan megkülönböztető korlátozását képezi - áll az Európai Unió Bírságának ítéletében.
Az Egyesült Államok szövetségi igazságügyi minisztériuma pert indít Kalifornia állam ellen az illegális bevándorlás miatt - adta hírül kedden az NBC televízió. Washington azt veti Kalifornia szemére, hogy nem hajlandó együttműködni a szövetségi hatóságokkal, és helyi törvényekre hivatkozva nem ad információkat az illegális bevándorlók kitoloncolásához.
A jövő tanévtől tilos lesz a mobiltelefonok használata a francia iskolákban, az intézkedésről a következő hetekben törvényi szabályozás születik - jelentette be a francia oktatási miniszter. Jean-Michel Blanquer tájékoztatása szerint a tiltás a college-eket érinti, ahova 16 éves korukig járnak a francia tanulók.
Még az átlagosan körültekintő fogyasztótól sem várható el használtautó-vásárlásnál, hogy kiszűrje a motorvezérlő olyan hibáját, ami csak kiszerelés után látható. Épp ezért helyesen döntött a Budapesti Békéltető Testület amellett, hogy a kereskedőnek ki kell fizetni a több mint háromszázezer forintos javítási költséget – állapította meg a Fővárosi Ítélőtábla abban a bírósági ügyben, amelyet még korábban a használtautó-kereskedő indított a Testület ellen.

Oldalak

 

Telefon(52) 533-266

Fax (52) 533-265

E-mail cím

 
 
Zircon - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.