jogiforum.hu hírek

Hírek a Jogi Fórumon
Feliratkozás jogiforum.hu hírek hírcsatorna csatornájára jogiforum.hu hírek

Elindult a Fizetésképtelenségi Nyilvántartás szolgáltatás az Igazságügyi Minisztérium Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálatának jóvoltából.

A nyilvántartás célja, hogy megkönnyítse az EU-ban megindult fizetésképtelenségi eljárások adatainak hozzáférhetőségét és kereshetőségét, ezáltal védje a hitelezők érdekeit. Olyan adatokat tartalmaz, mint például az adósnak és felszámolójának, vagyonfelügyelőjének azonosító adatai, elérhetősége, a hitelezői igények bejelentésének határideje. A Fizetésképtelenségi Nyilvántartásba a bíróságok szolgáltatnak adatokat a felszámolási- és csődeljárások megindításáról, illetve befejezéséről szóló végzések közzétételével egyidejűleg, a lajstromprogram automatizált funkciójának felhasználásával.

A Fizetésképtelenségi Nyilvántartás ITT elérhető.

A Fizetésképtelenségi Nyilvántartás létrehozását, illetve annak adattartalmát az Európai Parlament és Tanács fizetésképtelenségi eljárásról szóló 2015. május 20-i 2015/848. számú rendelete és a Cstv. 6/N. § rendelkezései szabályozzák.

forrás: Jogi Fórum

forrás: Jogi Fórum

Hiába emelkedik évről évre a kiberfenyegetettség szintje, és hiába költenek egyre többet a vállalatok védelemre, a cégek informatikai területen dolgozó szakembereinek 77 százaléka gondolja úgy, hogy saját szervezete nem képes napjaink biztonsági kihívásaival megküzdeni. A probléma egyik leggyakoribb forrása az alacsony felhasználói tudatosság: ha egy cég alkalmazottai nincsenek tisztában az alapvető kiberveszélyekkel, könnyen áldozatokká válhatnak, és rajtuk keresztül veszélybe kerülhet az egész szervezet - hangsúlyozta Solymos Ákos, a QUADRON Kibervédelmi Kft. szakértője az Informatikai Biztonság Napja (ITBN) konferencián.

Az Európa Tanács (ET) ajánlásait követően meghozott tagállami intézkedéseknek köszönhetően javult a menekült és bevándorló gyermekek védelme Európában - közölte Tomás Bocek, az Európa Tanács főtitkárának menekültügyi különmegbízottja csütörtökön.

Az ET közleménye szerint Bocek az Európa Tanács menekült és a bevándorló hátterű gyermekek védelméről szóló, 2017 és 2019 közötti időszakra vonatkozó cselekvési tervének időközi jelentésének bemutatásakor hangsúlyozta: az eredmények azt mutatják, hogy az ET szilárd és koherens választ képes adni a tagállamok számára az előttük álló kihívásokra a kiskorúak védelmét illetően.

A cselekvési terv célja a kísérő nélkül Európába érkezett gyermekek jogainak szavatolása, a gyermekbarát bánásmód biztosítása, amelyek hatékony védelmet nyújtanak az őket érő mindenfajta erőszaktól és segítik integrációjukat.

A strasbourgi székhelyű, 47 tagállamot tömörítő Európa Tanács menekültügyi különmegbízottja a sikeresen megvalósult, vagy éppen megvalósuló célok közé sorolta egyebek mellett az érintettek és a velük foglalkozó szakemberek jogi képzését, a nyelvoktatás megszervezését, a korhatár meghatározására és a gyámságra vonatkozó új iránymutatások lefektetését, a családegyesítésre vonatkozó szabályok meghozatalát, alternatíva kidolgozását a gyerekek fogva tartása helyett, valamint a tagállamok közös munkáját az embercsempészek tevékenységének felszámolása érdekében.

Az Európa Tanács 2017 májusában fogadta el cselekvési tervét. Eredményeinek végleges értékelése 2020 elején esedékes.

forrás: Jogi Fórum

Elmarasztalta Lengyelországot csütörtökön a strasbourgi Emberi Jogok Európai Bírósága (EJEB), amiért a hatóságok két évvel ezelőtt a családtagok tiltakozása ellenére, jogsértő módon exhumálták a 2010-es szmolenszki légikatasztrófa egyes áldozatainak holttestét.

Az oroszországi Szmolenszk közelében 2010. április 10-én lezuhant lengyel kormánygép a Lech Kaczynski néhai elnök vezette magas rangú küldöttséget szállította a katyni vérengzés 70. évfordulója alkalmából rendezett gyászünnepségre. A szerencsétlenséget a fedélzeten lévő 96 ember közül senki sem élte túl. A 2015-ben hatalomra jutott lengyel kormány szerint a korábbi megállapításokkal szemben nem baleset történt, ezért új vizsgálatot rendeltek el, amelynek keretében ismét megvizsgálták a földi maradványokat.

A felperesek, Ewa Maria Solska és Malgorzata Ewa Rybicka sikertelenül tiltakoztak volt férjeik holttestének hozzájárulásuk nélküli kihantolása ellen, és a döntés ellen nem is fellebbezhettek, ezért végül tavaly az EJEB-hez fordultak.

A strasbourgi bírák kimondták, hogy a szmolenszki katasztrófa hatékony kivizsgálásának fontosságát számításba kell venni, azonban a lengyel törvény nem biztosított felülvizsgálati lehetőséget ez ellentétes érdekek ütköztetésére, a panaszosokat így "megfosztották a minimális szintű védelemtől is".

Elsőfokú ítéletében a törvényszék megállapította: a hatóságok megsértették az Emberi Jogok Európai Egyezményének a családi élet tiszteletben tartásáról szóló, 8-as cikkét, és ezért fejenként 16 ezer euró (5,2 millió forint) kártérítést ítélt meg a panaszosoknak.

Az EJEB határozatai kötelezőek az Európa Tanács 47 tagországa számára, de a verdikt egyelőre nem jogerős, még mindkét fél fellebbezhet.

Az Európa Tanács égisze alatt működő bírósághoz az európai emberi jogi egyezmény előírásainak megsértésére hivatkozva lehet fordulni, amennyiben a panaszosok már minden hazai jogorvoslati lehetőséget igénybe vettek, és nem jártak eredménnyel.

forrás: Jogi Fórum

Mintegy negyedével kevesebb bűncselekményről érkezett bejelentés tavaly Hollandiában, mint 2012-ben - közölte a holland statisztikai hivatal (CBS).
Idén január óta nehezebb Magyarországon pereskedni, mint valaha. Szakmai pontatlanságokra vagy formai hibára hivatkozással a bíróságok számolatlanul dobják vissza még a legtapasztaltabb ügyvédek keresetleveleit is. A szigor előreláthatóan az alternatív vitarendezési formák felé tereli majd a vitázó feleket – véli a Jalsovszky ügyvédi Iroda.

"A magyar bírósági képzési struktúra innovatív és előremutató, az egyéni fejlesztési és értékelési rendszert következetesen és tudatosan vezetik be a bíróságokon, ami példaértékű Európában." - mondta Simon Mária, a Országos Bírósági Hivatal (OBH) Elnöki Kabinetjének főtanácsadója az Európai Igazságügyi Képzési Hálózat (EJTN) Igazságügyi Képzési Módszerek témában szervezett képzésén lezajlott beszélgetésben.

Melyek jelenleg a legfontosabb nemzetközi trendek az igazságügyi képzési módszerek területén?

Az EJTN 2014-ben hozta létre Igazságügyi Képzési munkacsoportját, amelynek feladata a képzések módszertanának megújítása, a korszerű, modern pedagógiai jó gyakorlatok beemelése a képzésekbe. A trend így egyértelműen a konstruktív pedagógia szemléletének terjesztése. Ez a résztvevők aktivitására, az önirányított tanulásra épít, a differenciálás, vagyis az egyedi igényekhez igazodik, biztosítja az egyéni tanulási utakat és segít az új ismeretek fogalmainak életszerű, a résztvevők számára ismert szituációkban való gyakorlatias elsajátításában.

A munkacsoport számos szemináriumot szervezett ebben a témakörben a tagországok jó gyakorlatainak megosztására, a szemlélet elfogadtatására, bevezetésére. A legnagyobb kihívást ebben a misszióban a képzés fogalmának átértékelésében látom, a frontális előadások hagyományának interaktív módszerekkel történő felváltásában. A cél, hogy az előadások épüljenek be a változatos módszerekből álló integratív képzésbe. Ez szemléletváltást igényel, hiszen a helyzet jelenleg épp fordított, az előadásokból felépülő képzéseket az interaktív módszerek épp csak színesítik.

Milyen tapasztalatokat, új ismereteket szerzett a két nap során?

Nagyon örülök, hogy részt vehettem ezen a képzésen, mert az egyetemi tanári módszertani záródolgozatom tárgya is a cselekvés és a konstruktív pedagógia oktatási módszerei voltak. Személyközpontú attitűdű, azaz a másik felet egyenrangú partnernek tekintő embernek tartom magam, és mind pszichológusként, mind pedig egyéb más szakmai szerepben ebben a szemléletben tudok a leginkább kiteljesedni. Az OBH jóvoltából 2017 tavaszán Berlinben és most itt, a Magyar Igazságügyi Akadémián is bekapcsolódhattam a munkacsoport szemináriumába. A képzés inspirációt és annak a megerősítését adta, hogy nemzetközi szinten is az általunk preferált értékrenddel azonosul az igazságügyi képzési szakma. A közös szemlélet megosztásának csapatépítő hatását is megtapasztaltam. Ezek a szemináriumok olyan közösségi élményt adnak, ami a személyes bizalom és baráti kapcsolatok kiépítését is óhatatlanul magával hozza. A tapasztalatom az, hogy az így szerzett kapcsolati tőkét a bírósági szervezet javára lehet fordítani, hiszen például az októberi nemzetközi kommunikációs konferenciánk számára is sikerült most egy hiteles előadót találnom.

A magyar képzési rendszer hogyan használja az interaktív eszközöket, módszereket?

Novemberben még csak épp két éve lesz, hogy bekapcsolódtam a Handó Tünde elnök asszony által vezetett képzési reformokba, de az már a kezdeteknél is világos volt, hogy az a szemléletváltás, amit az EJTN kitűzött maga elé, a magyar bírósági szervezet képzési rendszer megújításának szerves, elválaszthatatlan része. A kompetencia alapú egyéni fejlesztési és értékelési rendszer bevezetése jelenleg is egy folyamatosan fejlődő, alakuló folyamat nálunk. Ennek a megközelítésnek ilyen mértékű tudatos és következetes bevezetésével egyik tagállam jó gyakorlatainak ismertetése során sem találkoztam. Büszkék lehetünk az olyan kézzelfogható eredményekre, mint például a fogalmazó felvételi rendszer, a vezetőképzés és egyéb soft skilleket fejlesztő képzéseink, amik nem működhetnének, ha a magyar bírák és igazságügyi alkalmazottak nem lennének ennyire nyitottak a megújulásra. Jelenleg a leglátványosabb és legnagyobb volumenű vállalásunk az új generációs képzések és a vezetőképzések reformja, amelynek alapja az önirányított tanulás és az interaktív módszertan. Bírósági coach-tréneri hálózatunk is egyedülálló Európában, bízom benne, hogy a hamarosan induló újabb toborzásunk eredményeként tovább fogunk bővülni.

_________________________________________________________________________________

Középpontban az új generációs igazságügyi oktatási módszerek

A legújabb igazságügyi oktatási módszerekről tartott kétnapos kurzust a Magyar Igazságügyi Akadémián az Európai Igazságügyi Képzési Hálózat (EJTN) 2018. szeptember 12-13-án.

Az új generációs igazságügyi képzési rendszert 2019-ben továbbfejlesztik. Az eddigieknél is nagyobb hangsúlyt fektetnek a készség- és képességfejlesztésre, és egységesítik a klasszikus, jogi alaptudáson túlmutató szakmai gyakorlati ismeretátadást is.

Az igazságügyi akadémián nem ritkák a mostanihoz hasonló rendezvények, hiszen minden évben számos nemzetközi csereprogram képviselőit látják vendégül, és rendezik meg ezek mellett a már hagyománnyá vált bírósági kommunikáció, bírósági közvetítés nemzetközi konferenciákat vagy a polgári igazságszolgáltatás európai napját is.

A mostani magasabb szintű képzésszervezői, igazgatási konferencián húsz ország bírósági és ügyészségi képzési intézményeinek, akadémiáinak, igazságügyi minisztériumainak a képviselői osztották meg jó gyakorlataikat és vitathatták meg az interaktív képzésfejlesztés aktuális kérdéseit, módszertani, szervezési tudnivalóit.

 

forrás: Jogi Fórum

Szeptember 22-én a Színházak Éjszakája programsorozat egyik legkülönlegesebb eseményeként a hazai börtönszínjátszás legjobbjai debütáltak a ferencvárosi Pinceszínház színpadán. A fogvatartottak az augusztus 17-én megrendezett III. Országos Börtönszínházi Találkozó győztes előadását mutatták be a nagyközönségnek. A különleges színházi élmény során a nézők egy igazi börtöndarabot láthattak, amelynek előadásában fiatal- és felnőttkorú elítéltek közösen üzentek a kirekesztés ellen. A színdarab fogadtatása minden várakozást felülmúlt.

A tököli intézetek színjátszói majdnem teljesen süket és vak földikutyaként léptek a színpadra. A bonyodalmak a legifjabb családtag, Rómeó születésével kezdődtek. Az új jövevény már megszületésekor pánikot keltett a családban, mivel a többi földikutyától eltérően hosszú füllel látta meg a napvilágot. Az apja legszívesebben kitagadta volna, de Rómeó kiállta a megpróbáltatásokat és szépen lassan sikerült felfedeznie a különleges képességeit, amelyeknek köszönhetően végül a biztos haláltól is sikerült megmentenie családjának nagy részét.

A Színházak Éjszakájának programjába Kirág-lak címmel bekerülő előadás nem csupán azért volt különleges, mert színjátszói börtönbüntetésüket töltő fiatal- és felnőttkorú elítéltek voltak, hanem azért is, mert a darabot a tököli fegyintézet reintegrációs tisztje, Nagy Klára Katalin bv. százados írta és Csizmadia Csaba bv. századossal közösen a legkisebb részletekre is kiterjedő finomításokkal, hosszú hónapok munkájával állították színpadra. A fiatalkorú fogvatartottak személyiségfejlődését nagymértékben segítette az, hogy a nagykorú társaikkal közösen dolgozhattak, így megismerkedhettek a felnőttek látószögével, nézőpontjával, tanulva az érettebb emberek életfelfogásából. A fellépés előzményeként az augusztus 17-én immár harmadik ízben megrendezett kreatív energiákat megmozgató és a társadalmi visszailleszkedést nagyban elősegítő országos börtönszínházi seregszemle szolgált, amelyre majd minden hazai fegyintézet jelentkezett. A színházi versenyhez szám szerint 16 börtön színjátszótársulata, és közel 150 fogvatartottja csatlakozott, az előadások színrevitelében pedig a büntetés-végrehajtás reintegrációs tisztjei mellett drámapedagógusok és elismert színművészek és rendezők is részt vettek.

Minden hazai börtönben működik irodalmi és színjátszó szakkör. Elsősorban a szabálykövető és jó magaviseletű, önkéntes alapon jelentkező fogvatartottak, a börtönben végzett munka után, szabadidejükben vehetnek részt a próbákon. A csoportok fellépnek a többi rab előtt, és időnként jóvátételi programokon, karácsonykor, húsvétkor, vagy éppen anyák napján készülnek műsorral az időseknek, árváknak, betegeknek. Fellépéseiket sokszor még adománygyűjtésre is felhasználják, s az így befolyt összegből támogatják a rászorulókat.

A bv. intézetekben működő színtársulatok és drámacsoportok egy sajátos színfoltot jelentenek a reintegrációs munkában, hatékony eszközei az elítéltek személyiségének jobb irányba mozdításának. A színjátszás magabiztosabbá és együttműködőbbé teszi az elítélteket, fejleszti beszédkészségüket, növeli kreativitásukat, de a fegyelemre és a koncentrációra is jótékony hatással van. Nem csoda, hogy annak eredményeit már jó ideje a börtönök falai mögött is igyekeznek kamatoztatni. A szegedi Csillagbörtönben megalakult első hazai börtönszínjátszó társulat, az Álló Idő Színház 1989-es ténykedése óta már számos helyen bizonyította létjogosultságát a projekt.
A színjátszás komoly erővel bír a rácsokon belül. A színjátszó szakkörök lehetőséget nyújtanak a szabadidő hasznos eltöltésével arra, hogy a büntetésüket töltők egy kissé kiszakadjanak a szigorúan szabályozott keretek közötti napirendből, de kiváló agytornát is jelentenek egyben, ami szintén fontos és hasznos a zárt ajtók mögött. A fellépések az elítéltek önbecsülésére is pozitív hatással vannak, hiszen általuk megmutathatják, hogy akarnak és tudnak is változni, bebizonyíthatják, hogy van még helyük a szabad életben. A felkészítőktől, a zsűritől, vagy akár a közönségtől érkező visszajelzések pedig meg is erősítik őket abban, hogy a társadalom sem írta le őket.

Képek forrása: BvOP

forrás: Jogi Fórum

A családi vállalkozás szétaprózódásának megakadályozása vagy éppen az üzleti kockázatok családi vagyontól történő elválasztása is jó indok lehet a házassági vagyonjogi szerződés megkötésére. Sokan nem is tudják, hogy a szerződés megkötésére az életközösség fennállása alatt bármikor lehetőség van. A felek ilyenkor meghatározhatják a közös és külön vagyonukat, szabályozhatják a válást követő juttatásokat, egymással szembeni vagyoni igényeiket is. Aki pedig nem kíván házassági szerződést kötni, akár a bizalmi vagyonkezelést is választhatja vagyoni viszonyai rendezésére.

Tipikusan előfordul, hogy a házasulók – a már együtt élő felek –, illetve a friss házasok nem érzik helyénvalónak házassági vagyonjogi szerződés megkötését, mivel az akár a párral szembeni bizalmatlanságot vagy a kapcsolat tartósságába vetett hit hiányát is jelképezheti. Felmerülhetnek azonban olyan körülmények, amelyek a későbbiekben mégis indokolttá tehetik a vagyonjogi helyzet tisztázását, mint például a családi vállalkozások szétaprózódásának megakadályozása, az üzleti kockázatok elválasztása a családi vagyontól, illetve a házastársak eltérő vagyoni viszonyaiból eredő konfliktusok elkerülése. 

A gazdasági társasági érdekeltséggel rendelkező házaspároknál különösen fontos annak tisztázása, hogy a cég külön vagy közös vagyonba tartozik-e. Az üzleti folyamatok dinamikája folytán előálló helyzetek komoly problémák elé állíthatják a párokat. A gyakorlatban sokszor kérdéses lehet például annak meghatározása, hogy a házastársak egyike által tulajdonolt cég értékének ugrásszerű növekedése, illetve a társaság esetleges értékesítése során befolyt vételár a házastársak közös vagy különvagyonát képezi-e. Sokan nem tudják továbbá, hogy hiába tartozik különvagyonba egy cég (amit például a szülőktől ajándékba kapott az egyik fél), az annak kapcsán szerzett osztalék közös vagyonnak minősül a házastársak eltérő rendelkezése hiányában.

„Ha a felek nem csupán a jövőre nézve kötik ki az általuk választott vagyonjogi rendszert, hanem rendezni kívánják az évek során előállt helyzetet, úgy erre is lehetőség van. E körben különösen fontos megjegyezni, hogy a vagyonközösség nem a házasságkötéssel, hanem az azt megelőző életközösséggel jön létre. A gyakorlatban ez azt jelenti, hogy - vagyonjogi szerződés hiányában - a házastársak a házasságkötésüket megelőző élettársi kapcsolatban is alapvetően közös vagyonszerzők” – mutatott rá Takács Diána, a Deloitte Private szenior tanácsadója.

A felek megállapodásuk szerint mozgathatják a vagyonukat a házastársi közös és különvagyon között. Azonban a bírói gyakorlat kiemelt vizsgálat alá helyezi az ehhez hasonló vagyonátrendezést: az olyan rendelkezés, amely az egyik házastárs vagyonát a másik javára jelentősen elvonja, érvénytelen lehet

A vagyonjogi szerződést ügyvédi ellenjegyzéssel kell ellátni vagy közokiratba szükséges foglalni. A megfelelő szakértelem azonban nem csak a törvény által megkövetelt formalitások miatt szükséges. A gyakorlati tapasztalattal rendelkező szakember közreműködése azért is elengedhetetlen, mivel – bizonyos esetekben – a jogszabály szövegének szó szerint megfelelő szerződés is támadható lehet. 

„Fontos hangsúlyozni, hogy a vagyoni viszonyok rendezésére más lehetőségek is vannak. Ilyen például az utóbbi időkben egyre népszerűbb bizalmi vagyonkezelés. Ennek előnye, hogy a fenti célok mellett számos egyéb cél elérésére is alkalmas, mint például a családi vagyon generációkon átívelő védelme” – fűzte hozzá Takács Diána.

„A munkánk során sok olyan esettel találkoztunk, ahol kiderült, hogy a felek túl későn kezdtek el gondolkodni a családi vagyon megfelelő jogi rendezéséről. Jobb ezért előrelátónak lenni és azelőtt foglalkozni a vagyoni kérdésekkel, mielőtt túl késő lenne. Természetesen a cél az, hogy a felek kívánságainak megfelelő, jogi szempontból kikezdhetetlen megállapodás készüljön el a házastársak vagyoni viszonyairól, amelyre a jogszabályok által biztosított eszköztár – a házasság gyakorlatilag bármely szakaszában – kiválóan alkalmas” – mondta el Baranyi Gábor, a Deloitte Private igazgatója.

forrás: Jogi Fórum

Több mint ezer szabálysértési eljárást indítottak a rendőrök kétnapos akciójuk során olyan sofőrök ellen, akik menet közben, kézben tartva használták mobiltelefonjukat - közölte a rendőrség a honlapján.

Azt írták: 12 314 járművezetőt ellenőriztek, 1123 szabálysértési eljárást indítottak.

Felidézték: a rendőrség az Európai Közlekedésrendészeti Szervek Hálózata (Tispol) éves ellenőrzési terve alapján pénteken és szombaton tartotta meg Magyarországon a "Figyelemmel az útra" elnevezésű közlekedésbiztonsági ellenőrzését. Ezúttal a menet közbeni mobiltelefon-használat kiszűrésére irányult az akció.

forrás: Jogi Fórum

Sikeresnek tartja a reintegrációs őrizetet a Kúria joggyakorlat-elemző munkacsoportja, amely szerint mivel a jogintézmény lényege a munkavégzés lehetőségének biztosítása, az elítéltet nem lehet elzárni ettől a lehetőségtől, még például a váltott műszakú munka esetében sem.
Tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat miatt összesen 125 millió forint bírságot szabott ki Budapest Főváros Kormányhivatala a Ryanair és Wizz Air diszkont légitársaságokra - jelentette be György István fővárosi kormánymegbízott újságíróknak nyilatkozva.
Újabb szakaszba léptette hétfőn az Európai Bizottság az egyes kínai termékek importja után tömegesen elmaradt vámbevételek miatt az Egyesült Királyság ellen márciusban megindított kötelezettségszegési eljárást.
Bátyi Zoltán, a Szegedi Ítélőtábla sajtótitkára lett az Irodalmi Rádió Év jogász írója pályázatának idei nyertese. A Hálózsák a felhőn című győztes írás egy szerelem keserű, és egyben szívbemarkolóan szép története.
Az Európai Bizottság úgy döntött, hogy nyilvántartásba veszi a „Szüntessük meg a csalást és az uniós forrásokkal való visszaélést!” elnevezésű, valamint az „Egyél EREDETit! Leplezd le az ételed” nevű európai polgári kezdeményezéseket.
Az osztrák belügyminisztérium a múlt héten elektronikus üzenetet küldött a tartományi rendőrségi sajtószolgálatoknak, amelyben többek között azt kérik, nevezzék meg a közleményekben, ha a feltételezett elkövető külföldi és hogy milyen jogcímen van az országban, illetve korlátozzák a nyilatkozatokat a tárcával szemben kritikus három lapnak - írta honlapján a Kurier című osztrák napilap. Sebastian Kurz néppárti kancellár, valamint ellenzéki pártok, sajtószakszervezetek és civil szervezetek is bírálták a tárca terveit.

A közigazgatási rendszer fejlesztésével gyorsabb, egyszerűbb, egységes és jó minőségű ügyfélkiszolgálás valósulhat meg; a következő évben 700 ügytípus egyszerűsödik vagy szűnik meg - közölte a Miniszterelnökség közszolgálatért felelős államtitkára kedden Zalaegerszegen.

Tuzson Bence a Zala Megyei Kormányhivatal, az egész országra kiterjedő, ügyfélkapcsolati rendszerek fejlesztését szolgáló projekt nyitórendezvényét megelőzően, sajtótájékoztatón beszélt arról, hogy hét megyei kormányhivatalban indultak olyan, a közigazgatást egyszerűsítő és egységesítő, illetve elektronizáló fejlesztések, amelyek a teljes rendszerre kiterjedő eredményeket hoznak.

Zalában csaknem hatmilliárd forintos európai uniós forrásból valósul meg az ügyfélkapcsolati rendszerek fejlesztését szolgáló projekt, amely lehetővé teszi majd például a mobiltelefonos ügyintézést is.

Az államtitkár arra is kitért, hogy a kormányhivatali rendszerben intézhető 2500 ügytípus között 700 olyan van, amit szeretnének egyszerűsíteni vagy megszüntetni, még a közigazgatási bírósági rendszer 2020-ra tervezett indulása előtt.

Tuzson Bence úgy fogalmazott: a zalai fejlesztési projekt az egész magyar közigazgatásról szól, megteremti a hátterét annak, hogy erősödjön Magyarországon az elektronikus ügyintézés. Olyan tudástárat hoznak létre, amely egységesíti az országban az eljárások menetét, hogy az ország bármelyik kormányhivatalában ugyanazt a magas szintű szolgáltatást kapják meg az állampolgárok.

A tudástár két lábra támaszkodik: az ügyintézők részletes tájékoztatóhoz jutnak a kormányablakokban intézhető mintegy 2500 ügytípus kezeléséről, az ügyfelek pedig arról kapnak közérthető információt, hogy miként intézhetik az egyes ügyeiket.

Hozzátette: nagyon sok olyan ügytípus van, ami feleslegesnek látszik, például meg lehet szüntetni egyes bejelentési kötelezettségeket, illetve egyszerűsíteni lehet a hivatalokon belüli többszörös ügyintézéseket. Ezekről a teendőkről még idén kormánydöntés születik, az átalakítással, összevonással vagy megszüntetéssel kapcsolatos jogalkotási munka pedig a jövő év elején megkezdődik.

A közigazgatási bíróságok indulásával az egyfokú ügyintézési rendszer megteremtése a cél, hasonlóan az Ausztriában működő rendszerhez - mondta Tuzson Bence.

Sifter Rózsa, Zala megyei kormánymegbízott arról beszélt, hogy a zalai fejlesztési projekt révén országosan egységesítik az informatikai és létesítményüzemeltetési feladatokat, illetve az állami tisztviselők teljesítményértékelési rendszerét. Olyan mobilapplikációt fejlesztenek, amely telefonról is lehetővé teszi az egyes ügyek elindítását és nyomon követését az állampolgárok részére.

Bővülnek a kormányablakban intézhető ügykörök is, így TAJ-kártya-másolatot, erkölcsi bizonyítványt és európai uniós egészségbiztosítási kártyát is lehet majd igényelni - sorolta a zalai kormánymegbízott.

A sajtótájékoztatón Tuzson Bence arról is szólt, hogy kedden Zalában adják át az országban a tizedik kormányablakbuszt. Az elsősorban a kistelepüléseken élők életminőségét, az állami szolgáltatások elérhetőségét javító, kétfős, mozgó ügyintézési pontokat előre meghatározott időpontokban érhetik el egy-egy település lakói vagy egy nagyobb rendezvény résztvevői. A kormányablakbuszok számát később szeretnék tízről ötvenre növelni.

forrás: Jogi Fórum

Egyre több ügyvéd használja az új típusú, idén júniustól kibocsátott igazolványfajtákat. Az újfajta igazolvány új külsőt és új tartalmat is jelent. Az Üttv-vel és az igazolvány rendelettel (15/2017. (XI. 30.) IM rendelet) összhangban az ÁNY Biztonsági Nyomda 2018. júniusa óta már csak ilyen újfajta igazolványokat állíthat elő.
Jogi kommunikációs kurzust indul a Szegedi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Karán. Az országban egyedülálló tantárgy érinti a jogi pálya számos kommunikációs sajátosságát, a jogi hivatásrendeket és az ügyvédi reklámokat is.

Oldalak

 

Telefon (52) 416-398(52) 533-265(52) 533-266

E-mail cím

 
 
Zircon - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.