jogiforum.hu hírek

Hírek a Jogi Fórumon
Feliratkozás jogiforum.hu hírek hírcsatorna csatornájára jogiforum.hu hírek

A Debreceni, az Egri, a Gyulai és a Szegedi Törvényszék is sikerrel indult a családbarát munkahelyek kialakítását és fejlesztését célzó nyílt pályázaton. Az Emberi Erőforrások Minisztériuma (EMMI) Család- és Ifjúságügyi Államtitkársága megbízásából az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő által meghirdetett pályázat olyan munkahelyek kialakítását célozza, amelyek a munka és a magánélet összeegyeztetését, a családi, magánéleti és munkahelyi kötelezettségek összehangolását segítik.

Az Országos Bírósági Hivatal (OBH) által a bírósági szervezet számára 2016-ban meghirdetett Fenntartható Fejlődés Program (FFP) egyik fontos célkitűzése volt, hogy a bírósági életpályát vonzóbbá tegye. Olyan munkafeltételek kialakítását ösztönözte, amelyek a családos munkavállalók számára is kedvezőek. A program eredményeként számos bíróság lehetővé tette például a részmunkaidős vagy eltérő munkarendben történő foglalkoztatást, több közösségi rendezvényt szervezett, illetve bővítette a dolgozók rekreációs lehetőségeit.

A Debreceni Törvényszék elnöki intézkedéssel könnyített munkafeltételeket vezetett be a várandós nők és családanyák számára. Az Egri Törvényszék eltérő munkarendet vagy otthondolgozási kedvezményt biztosított részükre, emellett nyári napközit is szerveztek. A Gyulai Törvényszéken a szabadságolásoknál figyelembe vették, ha valaki kiskorú gyermeket nevel vagy várandós. Arra is odafigyeltek, hogy a gyermekgondozás miatt távollévő munkavállalók szakmai tudása magas szinten maradjon. A Szegedi Törvényszék felülvizsgálta az esélyegyenlőségi tervét, és új rekreációs lehetőségeket kutatott fel. 

Az EMMI pályázatán elnyert összegből a törvényszékek folytatják jó gyakorlataikat, és újabb intézkedéseket is bevezetnek. 

A Családbarát Munkahely pályázat díjátadó ünnepségét 2017. október 4-én a Petőfi Irodalmi Múzeum Dísztermében rendezték meg. 

forrás: Jogi Fórum

A kormánypárti képviselők távolmaradása miatt határozatképtelen volt, így elmaradt a költségvetési bizottság csütörtöki ülése.

A Fidesz-frakció előzőleg közölte: nem kíván asszisztálni "a reménytelen helyzetben lévő szocialista képviselők kétségbeesett kísérletéhez", hogy eltereljék a figyelmet pártjuk újabb komikus válságáról.
    

Ezt arra reagálva írták, hogy az MSZP kezdeményezte több miniszter meghallgatását is a parlamenti bizottságokban - köztük a költségvetésiben - arra hivatkozva, hogy egy törvénymódosítás révén offshore cégekkel is szerződhetnek a magyar nagykövetségek. 
    

"Mesterházy Attila és társai foglalkozzanak inkább pártjuk legújabb miniszterelnök-jelölti castingjával" - kommentálta mindezt a Fidesz.

forrás: Jogi Fórum

Az Állami Számvevőszék befejezte a HM CURRUS Gödöllői Harcjárműtechnikai Zrt. 2012-2015 közötti időszakra vonatkozó vagyonmegőrzési és gazdálkodási tevékenységének ellenőrzését. Az ÁSZ megállapította, hogy a HM CURRUS Gödöllői Harcjárműtechnikai Zrt. felett a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. és a Honvédelmi Minisztérium szabályszerűen gyakorolta a tulajdonosi jogokat. A társaság számviteli szabályzatai – a leltározási szabályzat kivételével – nem feleltek meg az előírásoknak. A társaság vagyongazdálkodása nem volt szabályszerű. A pénzügyi-számviteli, adatszolgáltatási és ellenőrzési feladatok ellátása összességében szabályszerű volt.
A földtörvény módosítását írta elő az Alkotmánybíróság abban a vonatkozásban, hogy ha a törvény korlátozása miatt nem jut hozzá az örökös a végrendeletben rá hagyott földterülethez, akkor ezért kompenzáció illesse meg. Az Ab a döntését a honlapján tette közzé.
Tévedés, hogy a munkáltatók egy jelentkező személyes adatait pusztán azért kezelhetik, mert azok egy közösségi oldalon nyilvánosan hozzáférhetőek – állapítja meg véleményében az európai uniós tagállamok adatvédelmi biztosaiból és a tagállami adatvédelmi hatóságok képviselőiből álló 29-es Adatvédelmi Munkacsoport. A legújabb vélemény számos olyan tipikus munkahelyi adatkezelési esetet tárgyal, ahol a technológiai fejlődés fokozott adatvédelmi kockázatokat jelenthet. Ezeket tekintik át Bertók Gábor és Vári Csaba, a Horváth és Társai DLA Piper Ügyvédi Iroda ügyvédei.

Hat transzportbeton üzem eladását írta elő a Gazdasági Versenyhivatal (GVH) a Duna-Dráva Cement Kft.-nek, hogy irányítást szerezhessen a Readymix Hungária Kft. felett, az üzemek eladását most először felügyeli a GVH által kirendelt ellenőrző biztos.

A versenyhivatal közleményében felidézte, a Duna-Dráva Cement Kft. (DDC) 2015. november 2-án kötött szerződést a Readymix Hungária Kft., és a Readymix-szel egy vállalkozáscsoportba tartozó horvátországi vállalkozás, a Cemex Horvátország feletti irányítás megszerzésére.
    

Az Európai Bizottság a tranzakció horvát piacra vonatkozó részét idén áprilisban megtiltotta, mert káros versenyhatásokat állapított meg. A tiltás miatt a tranzakció magyar piacra vonatkozó része sem volt végrehajtható, ezért a felek visszavonták a magyar részre vonatkozó kérelmüket, a GVH pedig megszüntette az ezzel kapcsolatos eljárást.
    

A DDC július 13-án ismét bejelentette a magyar piacra korlátozott összefonódást a versenyhivatalnak.
    

A tájékoztatás szerint a DDC csoportnak két cementgyára, 29 transzportbeton üzeme, valamint nyolc saját tulajdonú és egy bérelt, aggregátum kitermelésére szolgáló bányája van Magyarországon. A Readymix 33 transzportbeton üzemmel, négy aggregátum-kitermelő bányával, valamint három burkolókőgyárral rendelkezik Magyarországon.
    

A GVH közölte: a részletes vizsgálat során értékelték a tranzakció lehetséges versenyhatásait. A piacokról, a felek pozíciójáról és a versenyben betöltött szerepéről feltárt tények, valamint az elvégzett közgazdasági elemzés alapján Kaposvár, Kecskemét, Nagykanizsa, Siófok, Székesfehérvár és Pécs körzeteinek transzportbeton-piacain állapították meg mindkét fél jelenlétét. A versenyhivatal úgy ítélte meg, hogy ezeken a területeken a bejelentett összefonódásnak korrekciós intézkedések nélkül a verseny jelentős mértékű csökkenését eredményező, az árak emelkedésével járó hatásai lennének.
    

A DDC vállalta, hogy a hat területen működő üzemeit, vagy az azokat üzemeltető cégekben meglévő üzletrészeit értékesíti, valamint kiegészítő kötelezettségeket is teljesít.
    

A GHV közleményében kiemelte, az összefonódás végrehajtásának feltételeként előírt leválasztás miatt először jelöltek ki ellenőrző biztost, hogy a hathónapos leválasztási időszak alatt felügyelje a gyáregységek értékének, gazdasági életképességének megmaradását.
 

forrás: Jogi Fórum

Elfogadta az ukrán parlament a nyugdíjrendszer reformjáról szóló törvényjavaslatot, amely nyugdíjemelést tartalmaz, valamint fokozatosan növeli a nyugállományba vonuláshoz szükséges munkaviszonyban töltött évek számát.
A Közép-Európai Egyetem (CEU) megállapodást kötött a New York-i Bard College-dzsal, hogy oktatási tevékenységet folytathasson New York államban.
Elbukta a normakontrollt Romániában az alkotmánymódosító népszavazások megszervezéséről szeptember elején elfogadott törvénymódosítás, így feltehetően meghiúsul a bukaresti szociálliberális kormánykoalíció azon szándéka, hogy még a tél beállta előtt módosítsák a román alkotmányban a család meghatározását.
Az Alkotmánybíróság a tulajdoni váromány alapjogi védelme kapcsán megállapította: az alaptörvénybeli tulajdonhoz való jog a már megszerzett tulajdont védi, kivételes esetben a tulajdoni várományokat. A tulajdon alapjogi sérelme csak jogszabályon alapuló várományoknál állapítható meg.
Még nem sikerült megfelelő mértékű előrelépést elérni az Egyesült Királyság uniós kiválásának feltételeiről szóló tárgyalásokon ahhoz, hogy meg lehessen kezdeni az egyeztetést a kereskedelmi kérdésekről - szögezte le nagy többséggel elfogadott határozatában az Európai Parlament.

Az Állami Számvevőszék befejezte a MÁV Szimfonikusok Zenekari Alapítványának 2013-2015 közötti időszakra vonatkozó ellenőrzését. Az ÁSZ megállapította, hogy az alapítvány gazdálkodásában nem biztosította az államháztartásból származó források elszámoltathatóságát és átláthatóságát.

Az Állami Számvevőszék 2016-ban kezdte meg az alapítványok, közalapítványok ellenőrzését, ezzel is hozzájárulva a közpénzfelhasználás ellenőrizetlen, „fehér foltjainak” felszámolásához. Az ÁSZ az államháztartáson kívülre nyújtott költségvetési támogatások és az ingyenes vagyonjuttatások ellenőrzésével hozzájárul ahhoz, hogy a közpénzeket a civil szervezetek is átlátható módon használják fel.

Az ÁSZ jogszabályi felhatalmazás alapján azokat az alapítványokat, közalapítványokat ellenőrizheti, amelyek az államháztartásból nyújtott támogatásban vagy az államháztartásból meghatározott célra ingyenesen juttatott vagyonban részesültek. Ezekben az esetekben az érintett szervezetek gazdálkodási tevékenységének egésze ellenőrizhető. Az ÁSZ ellenőrzései során azt értékeli, hogy az alapítvány gazdálkodása során a jogszabályokat betartotta-e, valamint hogy az államháztartásból kapott támogatás, valamint az alapítványi célra juttatott vagyon nyilvántartásba vétele, illetve elszámolása szabályszerű volt-e. Az ellenőrzés kiterjed továbbá az alapítvány beszámoló készítési kötelezettségének teljesítésére, valamint az alapítvány működését, gazdálkodását szolgáló nyilvántartási, ellenőrzési, monitoring tevékenységére.

A MÁV Szimfonikusok Zenekari Alapítványát a MÁV Magyar Államvasutak Zrt. alapította 1993-ban. Az alapítvány közhasznú kulturális tevékenységet folytat. Az alapítvány mérleg szerinti vagyona a 2013. január 1-jei 188,6 millió Ft-ról 2015. december 31-re 204,9 millió Ft-ra, összes bevétele a 2013. évi 427,1 millió Ft-ról 2015-re 491,1 millió Ft-ra nőtt. Az alapítvány az ellenőrzött időszakban a különböző forrásokból összesen 1 milliárd 118,8 millió Ft támogatást kapott.

Az ellenőrzés megállapította, hogy a MÁV Szimfonikusok Zenekari Alapítványa gazdálkodásának belső szabályozottsága nem felelt meg a törvényi előírásoknak: az alapítvány nem rendelkezett számviteli politikával, és az annak keretében előírt leltárkészítési, leltározási, értékelési, valamint pénzkezelési szabályzatokkal és számlarenddel sem.

Az ÁSZ feltárta, hogy az alapítvány éves költségvetési terveit nem a jogszabályi előírásokban előírt tagolásban és módon készítette el. Nem különítették el az alaptevékenységgel, illetve a vállalkozási tevékenységgel kapcsolatos tervezett bevételeket, illetve ráfordításokat, valamint a kiadásokat és a bevételeket egyik évben sem egyensúlyban tervezték meg. Könyvvezetése nem felelt meg a jogszabályi előírásoknak, mivel a beruházások és ráfordítások elszámolása nem volt szabályszerű, valamint nem elkülönítetten számolta el az alaptevékenységhez és a vállalkozási tevékenységhez kapcsolódó költségeket. Az egyszerűsített éves beszámolóit leltárral nem támasztotta alá.

Az alapítvány felügyelőbizottsága nem töltötte be a szerepét, mivel a felügyelőbizottságnak a gazdálkodáshoz kapcsolódó ellenőrzési feladatellátása sem a jogszabályokban, sem az alapító okiratban előírtaknak nem felelt meg.

Az ÁSZ jelentésében az alapítvány kuratóriumi elnökének fogalmazott meg hat javaslatot, amelyek – többek közt – a jogszabályok által előírt szabályzatok elkészítésére, az alap- és vállalkozási tevékenységgel kapcsolatos elkülönített nyilvántartás vezetésére, leltár összeállítására irányultak. Az alapítványnak a javaslatokra 30 napon belül intézkedési tervet kell készítenie.

forrás: Jogi Fórum

Az Országgyűlés kedden törvényben szabályozta a bírósági polgári nemperes eljárásokban alkalmazandó szabályokat, valamint egyes bírósági nemperes eljárásokat.

A parlament 117 igen szavazattal, 46 tartózkodás mellett fogadta el a jogszabályt.
    

A törvényjavaslat indoklása szerint ilyen kódexjellegű törvényi szintű szabályozása a bírósági hatáskörbe tartozó polgári nemperes eljárásoknak eddig nem volt.
    

A jogszabály meghatározza a január elsején hatályba lépő új polgári perrendtartási törvénytől eltérő szabályokat, amelyek valamennyi bírósági polgári nemperes eljárásban érvényesülnek, feltéve, ha az adott eljárást szabályozó törvény másként nem rendelkezik.
    

A törvény első fejezete a bírósági polgári nemperes eljárásokra vonatkozó általános rendelkezéseket tartalmazza, így a többi között azt, hogy az ilyen eljárásban a jogi képviselet nem kötelező, kivéve az ítélőtábla és a Kúria előtt.
    

A jogszabály második fejezetében találhatók a jelenleg jellemzően rendeleti szinten szabályozott egyes bírósági nemperes eljárások, így a holtnak nyilvánítási és a halál tényének megállapítása iránti eljárás, az eltűntnek nyilvánítás, az apaság vélelmének megdöntése, a házastársi vagyonközösség házasság alatti közös kérésre történő megszüntetése, illetve helyreállítása.
    

A törvény január elsején lép hatályba és az azt követően indult ügyekre kell alkalmazni.

forrás: Jogi Fórum

Osztrák mintára teljes körű tilalmat sürget az arcot elfedő muzulmán női öltözékek, köztük a burka nyilvános viselésére Németországban az Angela Merkel kancellár vezette jobbközép CDU bajor testvérpártja, a CSU.

"Nem adjuk fel az identitásunkat, készen állunk harcolni érte" - mondta Andreas Scheuer, a CSU főtitkára a Passauer Neuer Presse című lap hétfői összeállítása szerint, kiemelve, hogy "a burka nem tartozik Németországhoz".
    

Szerinte nemcsak szükséges, de lehetséges is a teljes körű burkaviselési tilalom. A Németországban bevezetett "tilalmacska" nem megfelelő, más európai országok példáját követve ki kell terjeszteni - hangoztatta a CSU-s politikus.
    

A szövetségi parlament (Bundestag) közös, CDU/CSU-frakciójának egyik helyettes vezetője fenntartásokkal fogadta a bajor felvetést. Stephan Harbarth a Passauer Neue Pressének azt mondta, hogy a tavasszal bevezetett részleges tilalommal "elmentünk addig a határig, ameddig alkotmányjogilag lehetett". 
    

Kiemelte, hogy szerinte sem tartozik Németországhoz az egész testet elfedő burka vagy az arcot elfedő kendő, a nikáb. Ezek a viseletek "ellentétesek értékeinkkel és az emberről alkotott képünkkel", de "attól tartok, hogy egy szélesebb körű tilalom nem férne össze az alaptörvénnyel" - mondta a frakcióvezető-helyettes.
    

A német szabályozás az állami alkalmazottakra vonatkozik. Előírja, hogy munkaidőben és az állami feladatokhoz szorosan kapcsolódó tevékenységek közben tilos eltakarniuk az arcot. Az állampolgárok és az állam kapcsolatának alapvető eleme, hogy az állampolgár lássa az államot képviselő személy arcát, csak így lehet bizalmon alapuló viszonyt megteremteni - indokolták a javaslatot a kormánypártok, a jobbközép CDU/CSU pártszövetség és a szociáldemokrata párt (SPD). Az arc eltakarása csak kivételes, feltétlenül szükséges esetben, például fertőzésveszély elkerülése érdekében vagy biztonsági megfontolásokból engedélyezett.
    

A törvény arról is rendelkezik, hogy mindenki köteles felfedni arcát olyan helyzetekben, ahol ez szükséges a személyazonosság megállapításához, például választáson a szavazat leadásakor vagy közúti ellenőrzésen.
    

A burkaviselésről a migrációs válság elmélyülése révén élénkült meg a vita Németországban. Megszólalt a Németországi Muzulmánok Központi Tanácsának (ZMD) elnöke, Aiman Mazyek is, aki egy tavalyi nyilatkozatában kiemelte, hogy a "belpolitika elburkaizálódása" nem szerencsés, mert elvonja a figyelmet a valóban fontos ügyektől.
    

Aláhúzta, hogy elenyésző számban viselnek nők Németországban burkát. Mint mondta, bárkivel hajlandó fogadni egy rekesz ayranban - hagyományos török joghurtital -, hogy nem talál egy időben ötnél több burkás nőt a német utcákon és tereken.
    

A 82 milliós Németországban nagyjából 4-4,5 millió muszlim él, többségük szunnita török. A menekülthullám révén valószínűleg több mint félmillióval nőtt a muszlimok száma az országban.
 

forrás: Jogi Fórum

Az Országgyűlés ma szavaz Csongrád megye Csongrád-Csanádra történő átnevezéséről.
Helytelen lenne pénzügyi büntetőintézkedésekkel sújtani Magyarországot és Lengyelországot, amíg lehet velük párbeszédet folytatni - mondta Jean-Claude Juncker, az Európai Bizottság (EB) elnöke egy interjúban.
Az Állami Számvevőszék elvégezte a 2016-os központi költségvetés végrehajtásának ellenőrzését, és elemzést készített az előző év költségvetési folyamatainak makrogazdasági összefüggéseiről. „Az ellenőrzés megállapította, hogy a tavalyi költségvetés végrehajtása szabályszerű volt, a hiány és az államadósság alakulása a jogszabályi előírásoknak és az uniós feltételeknek megfelelt, a zárszámadási törvényjavaslat megalapozott, az abban szerepeltetett adatok megbízhatóak” – mondta a jelentést bemutató sajtótájékoztatón Domokos László. Az Állami Számvevőszék elnöke rámutatott: a makrogazdasági folyamatok igazolják, hogy működik a fenntartható kifehérítés modellje, melynek eddigi eredményeire támaszkodva idén további tere nyílhat az adóbeszedési hatékonyság növelésének és ezzel párhuzamosan a munkát terhelő adók csökkentésének.

Az MNB 12,5 millió forint bírságot szabott ki a Vienna Life Biztosítóra, egyebek közt nyilvántartási, kiszervezési, vállalatirányítási, valamint a biztosítási szerződések hiányos tartalmi elemei, az ügyfél-tájékoztatásra és panaszkezelésre vonatkozó jogsértések miatt - tájékoztatott a Magyar Nemzeti Bank (MNB).

A jegybank határozatában kötelezte a Vienna Life Biztosítót a feltárt hiányosságok megszüntetésére, a társaságnak 2018. január 31-ig kell beszámolnia az MNB határozataiban előírt intézkedések teljesítéséről.
    

A feltárt jogsértések miatt a jegybank 12 millió forint felügyeleti és 500 ezer forint fogyasztóvédelmi bírságot szabott ki a biztosítóra - közölte az MNB.
    

A jegybank rendszeres ellenőrzései során végzett átfogó vizsgálatot a Vienna Life Vienna Insurance Group Biztosító Zrt.-nél (Vienna Life Biztosító), a vizsgálat 2014. május 27-től a vizsgálat lezárásáig terjedő időszakot tekintette át.
    

Az MNB jogsértésként azonosította, hogy a társaság életbiztosítási szerződéseinek kötelező, illetve lehetséges tartalmi elemei több szerződési feltételnél nem voltak összhangban a vonatkozó jogszabályi előírásokkal. A biztosítási szerződési feltételek nem a jogszabályban meghatározott módon tartalmazták a díjfizetési póthatáridőre, a mentesülésre, a biztosító teljesítési feltételeire, a várakozási időre, a kizárásokra, az ajánlattételre, illetve az első díj és a további díjfizetés elmulasztásának jogkövetkezményeire vonatkozó rendelkezéseket - emelte ki az MNB.
    

Problémát jelentett, hogy a biztosító az életbiztosítási szerződéskötéskor és annak tartama alatt rendszeresen teljesítendő ügyféltájékoztatási kötelezettsége során sem felelt meg mindenben a jogszabályoknak. A vizsgálat megállapította azt is, hogy egyes életbiztosítások és kiegészítő biztosítások termékterveiben szereplő díjkalkulációk, és a biztosító panasz- és adatkezelési tevékenysége sem felelnek meg teljes körűen a jogszabályi előírásoknak.
    

Kifogásolták azt is, hogy a biztosító a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzésével és megakadályozásával kapcsolatos feladatait nem látta el teljes körűen, informatikai-nyilvántartási rendszere a tényleges tulajdonosokra vonatkozóan nem biztosította a szankciós szűrések végrehajtását.
    

Az MNB hozzátette, hogy a feltárt hiányosságok nem érintik a biztosító megbízható működését.
 

forrás: Jogi Fórum

Az Egyesült Államok nem ismeri el az autonómiával rendelkező iraki Kurdisztánban a függetlenségről szeptember 25-én tartott népszavazás eredményét - adta tudtul közleményében az amerikai külügyminiszter.

Oldalak

 

Telefon(52) 533-266

Fax (52) 533-265

E-mail cím

 
 
Zircon - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.