jogiforum.hu hírek

Hírek a Jogi Fórumon
Feliratkozás jogiforum.hu hírek hírcsatorna csatornájára jogiforum.hu hírek
Az amerikai kormány benyújtotta fellebbezését a szövetségi legfelsőbb bírósághoz a beutazást átmenetileg korlátozó, de felfüggesztett elnöki rendelet miatt.
Washington újabb szankciókat javasolt az ENSZ Biztonsági Tanácsában (BT) Észak-Korea ellen atom- és rakétaprogramja miatt.
2017. május 31-én lezárult a biztonságnövelő projekt, melynek célja a bíróságok biztonságot növelő berendezésekkel és informatikai eszközökkel történő ellátása volt. A projekt még 2012-ben indult azzal, hogy az Országos Bírósági Hivatal sikeresen pályázott a Svájci-Magyar Együttműködési Program keretében. A projekt műszaki és informatikai elemeket egyaránt tartalmazott. A műszaki területen a bíróságok biztonsági eszközeinek fejlesztése került a középpontba.
Az Alkotmánybíróság májusi határozataiban többek közt a pótmagánvádló jogorvoslati jogát, a kisajátítási kártalanítást, a műemléki érték fogalmát, továbbá a felek perbeli esélyegyenlőségének, a hirdetményi kézbesítésnek, a perköltségnek és a tárgyalás nyilvánosságának szabályait vette górcső alá.
Az Alkotmánybíróság munkatársaiból álló eseti munkacsoport kezdi meg működését a felsőoktatási törvény módosításával kapcsolatos indítvány tárgyalásának előkészítésére.

A március 15-i határidőig 13 ezer kft. nem emelte meg a törzstőkéjét a Fővárosi Törvényszék illetékességi területén, a társaságok ellen a cégbíróság hivatalból törvényességi felügyeleti eljárást indít - közölte a Fővárosi Törvényszék.

A közlemény emlékeztet arra, hogy jogszabályi rendelkezések írták elő a törzstőke felemelését legalább 3 millió forintra  azoknak a korlátolt felelősségű társaságoknak, amelyeknek a törzstőkéje nem érte el ezt az összeget. A cégformára előírt kötelező módosítás végső törvényi határideje március 15 volt, eddig kellett felemelni a törzstőkét, és legkésőbb április 14-ig kellett a változás-bejegyzési kérelmet előterjeszteni az illetékes cégbíróságon.
    

A cégbíróság hivatalból törvényességi felügyeleti eljárást kezdeményez azok ellen a cégek ellen, akik elmulasztották kötelezettségüket. Ennek lefolytatása után a céget megszűntnek nyilvánítják és elrendelik a kényszertörlését.
    

Ha az érintett társaságok még a törvényességi felügyeleti eljárás megindulása előtt vagy az eljárás alatt határozatot hoznak a törzstőke emeléséről, illetve a társaság megszűnéséről vagy az átalakulásról, és a cégbíróságnál benyújtják a változás bejegyzési kérelmet, akkor a bíróság nem indítja meg az eljárást, vagy a folyamatban lévő eljárást megszünteti.
    

A társaság jogerős megszüntetésének és a kényszertörlési eljárás megindulásának a következménye, hogy a társaság a kényszertörlés közzététele után nem folytathat gazdasági tevékenységet, a cég neve kiegészül a "kényszertörlés alatt" toldattal, illetve a társaság esetleges hitelezői bejelenthetik követeléseiket.
    

Az eljárás lefolytatása után a céget a cégbíróság hivatalból törli a cégjegyzékből.

forrás: Jogi Fórum

A károsanyag-kibocsátás mértéke és a megtett távolság alapján állapítaná meg az útdíjakat az Európai Bizottság (EB) a szerdán közzétett úgynevezett mobilitási és közlekedési reformcsomagban szereplő javaslatok értelmében.
Megszavazta a Zoran Zaev vezette új macedón kormányt a parlament Szkopjéban szerdán a határidő lejárta, éjfél előtt néhány perccel.
Oroszországnak és az Egyesült Államoknak egyaránt kiadható Jevgenyij Nyikulin orosz hacker, akinek kiadását Moszkva és Washington egyaránt kérte Csehországtól - döntött a prágai városi bíróság.
Donald Trump amerikai elnök Twitter-üzenetben sürgette a szenátust, hogy fogadja el az egészségbiztosítási és az adótörvényt, azt javasolva, hogy szükség esetén a szavazás szabályainak megváltoztatása révén ne kétharmados, hanem egyszerű többség is elegendő legyen a jóváhagyáshoz.

Egyre több online utazási, üdülési ajánlattal találkozhatunk az interneten és az utazási irodák kirakataiban is több akciós hirdetés kelti fel a figyelmünket, hiszen indul a nyaralási szezon. A Budapesti Békéltető Testület ezért több éves gyakorlatának megfelelően ajánlást fogalmazott meg a fogyasztók és a vállalkozások részére az utazási szolgáltatásokkal összefüggésben. Ebben a vállalkozások által követendő magatartásra és a tudatosabb fogyasztói döntés jelentőségére hívjuk fel a figyelmet. Ezekből most a fogyasztókat érintő hasznos tudnivalókat emeljük ki: Tanácsok tizenkét pontban a fogyasztók részére!

1.Az utazási szerződést írásban - papíron vagy elektronikus dokumentumban - kell megkötni, és a módosítása is csak ilyen formában történhet.

2.Ha az utazás során igénybe vett szállásszolgáltatással kapcsolatban van kifogása, akkor terjesszen elő minőségi kifogást az utaskísérőnél, ha nincsen ilyen személy, akkor a helyszíni szolgáltatónál! Amennyiben ez sem orvosolja a panaszt, úgy közvetlenül azt az utazásszervezőt kell értesíteni, akivel megkötötte a szerződést, a közlés késedelméből eredő kárért a fogyasztó a felelős. Minőségi kifogással élhetnek például az utazási szolgáltatás bármilyen jellegű hibája miatt, így különösen a szoba komfortfokozatával, a programokkal, a rossz minőségű ételkínálattal, a takarítással, a wellness szolgáltatás hiányosságaival és az akadálymentességre vonatkozó megtévesztő nyilatkozattal összefüggésben. A hiányosságokat fényképekkel és egyéb okirati bizonyítékokkal kell dokumentálniuk.

3. A fogyasztók ne törődjenek bele és ne hagyják magukat, ha „időhiány” vagy épp „elfoglaltság” miatt figyelembe sem veszik a személyesen (például az adott szálláson, szállodában, utazási szerződés esetén pedig az utazási irodában) közölt szóbeli panaszukat. A magyar vállalkozásoknak ugyanis törvényben előírt kötelezettségük a panaszt azonnal megvizsgálni és szükség szerint orvosolni. Ha nem elégedettek a fogyasztók a személyesen közölt, szóbeli panaszra kapott válasszal vagy azt nem tudja a vállalkozás ott helyben kivizsgálni, akkor ragaszkodjanak a jegyzőkönyv felvételéhez. A vállalkozás ezt kérés nélkül köteles kitölteni és annak egy másolati példányát átadni a fogyasztó részére. Amennyiben a vállalkozás még a kérés ellenére sem vesz fel jegyzőkönyvet a szóban elmondott panaszról, és azt nem adja át vagy - telefonon közölt szóbeli panasz esetén - nem küldi meg később postai úton azt a fogyasztónak, vagy harminc napon belül írásban nem ad érdemi választ a megtett panaszra, a fogyasztók e tényt az illetékes járási hivatal, mint elsőfokú fogyasztóvédelmi hatóság felé jelezzék!

4. Az online megrendelt utazásoknál a fogyasztók minden esetben őrizzék meg a megrendelésről szóló elektronikus levelezést, továbbá az utazási iroda vagy a szálláshely szolgáltatással foglalkozó vállalkozás reklámját, egyéb írásos tájékoztatásait az utazás részletes feltételeivel kapcsolatban!

5. Online megrendelt repülőjegyeknél fontos annak ellenőrzése, hogy az utasfelvétel ténylegesen megtörtént-e, kinek a nevére szól, a név pontosan került-e rögzítésre és a beszállókártyát inkább nyomtassák ki a fogyasztók, mert előfordulhat, hogy a reptéren történő, helyszíni becsekkolásért a légitársaság már külön pótdíjat számít fel! Ellenőrizzék, hogy az utazáshoz igényelt poggyász-szolgáltatás is megrendelésre került-e!

6. Mielőtt az adott légifuvarozóval megkötnék a szerződést az utasok, figyelmesen olvassák el a légitársaság weboldalán elérhető általános szerződési feltételeket. Ebből ugyanis konkrét információt kapnak az utazás pontos részleteiről, a kézipoggyász, illetve bőrönd méreteiről, az indulást megelőzően teljesítendő kötelezettségeikről, az esetleges átfoglalási, időpont-módosítási, névváltoztatási- vagy névátírási lehetőségekről, és azok költségeiről!

7. Európai uniós utazásoknál, légijárat törlése vagy három órát meghaladó késése esetén a fogyasztókat kártalanítási jog illeti meg az adott légifuvarozóval szemben (bizonyos kivételekkel), éljenek ezzel a jogukkal! 

8. Megrendeléseiket annak fényében tegyék meg a fogyasztók, hogy az online vásárolt repülőjegyek, szállások és egyéb utazási szolgáltatások esetén nem illeti meg őket a tizennégy napos indokolás nélküli elállási jog!

9. Ha a fogyasztók a szállást kupon vagy bónusz vásárlásával veszik igénybe, akkor mindig tájékozódjanak arról, hogy kivel kötnek szerződést és arról a vállalkozásról is, akinek a szolgáltatására beváltható a kupon!

10. Az utazási szerződés hibás teljesítése esetén az utazásszervező a felelős, a fogyasztók az igényüket pedig mind az utazásszervezőnél, mind pedig az utazásközvetítőnél is bejelenthetik! Az utazási szerződés aláírása előtt alaposan tájékozódjanak az elállás lehetőségeiről és annak jogkövetkezményeiről!.

11. Az utazás során minden esetben érdemes az utasoknak utas- és poggyászbiztosítást kötni, akár a rövidebb utakra is, mert így az esetlegesen felmerülő - nem a légitársaság felelősségi körébe tartozó - poggyászkárok és balesetek esetén a biztosító fedezheti a költségek megtérítését. Érdemes ún. sztornó biztosítást is kötni, mely esetén, ha bármilyen oknál fogva nem tud a fogyasztó elutazni, úgy a befizetett részvételi díj egészét vagy egy részét visszakaphatja.

12. A fogyasztók a vállalkozásokkal fennálló vitájuk esetén vegyék igénybe az ingyenes, gyors eljárás lehetőségét, amelyet a békéltető testületek kínálnak! Az eljárás a fogyasztói jogérvényesítés hatékony módja, amelyben a vállalkozás köteles együttműködni a békéltető testületekkel. Tartsák szem előtt a fogyasztók, hogy a békéltető testületi eljárás előfeltétele annak igazolása: megkísérelték a vitát először közvetlenül a vállalkozással rendezni. A kérelemhez az erre vonatkozó bizonyítékot (például: panaszról felvett jegyzőkönyv másolata vagy épp a vállalkozásnak írt levél) és minden egyéb, az ügyhöz kapcsolódó dokumentumot mellékelni kell. Ez utóbbiak hiányában ugyanis a fogyasztók nagy valószínűséggel nem fogják tudni jogaikat hatékonyan érvényesíteni a békéltető testületi eljárásban

Összegezve: a nyaralások megszervezésénél fontos, hogy körültekintően még az utazási szerződés aláírását megelőzően tájékozódjunk minden fontos részletről és az utazást ajánló vállalkozásról, annak megbízhatóságáról is!

forrás: Jogi Fórum

Tanulmányozza a német kormány annak lehetőségét, hogy a jövőben miként lehetne az alapvető jogállamisági elvek betartásához kötni az uniós kohéziós támogatások kifizetését a tagországok számára - jelentette a Politico című brüsszeli hírportál egy kiszivárgott dokumentumra hivatkozva.

António Guterres ENSZ-főtitkár szerint elengedhetetlen a párizsi klímavédelmi egyezményben foglaltak megvalósítása.

A portugál politikus helyi idő szerint a kedd esti órákban a New York Egyetemen tartott előadásában először foglalkozott részletesen a globális klímaváltozásokkal.
     

Beszédében hangsúlyozta, hogy a 2015 végén aláírt párizsi egyezményben foglaltakat minden korábbinál "nagyobb eltökéltséggel" kell valóra váltani. Az ENSZ-főtitkár ugyan konkrétan nem említette Donald Trumpot, az Egyesült Államok elnökét - vagy az amerikai kormányt -, de leszögezte: "ha egy kormányzat kétségbe vonja e megállapodásban foglaltak szükségességét, akkor ez újabb ok arra, hogy a többiek még nagyobb erővel fogjanak össze". 
    

A világszervezet vezetője úgy véli, hogy mindent meg kell tenni a globális felmelegedés lassításáért. A párizsi egyezmény aláírását "az emberiség történelmének jelentős eseményeként" említette, és fontosnak tartotta emlékeztetni arra, hogy a nagy energetikai vállalatok - meg sem várva a kormányok politikai döntéseit -, már meg is kezdték az alkalmazkodást az úgynevezett "zöld energiához". 
    

"Szomorú jövőjük lesz azoknak, akik elbuknak a zöld gazdasághoz igazodásban" - fogalmazott Guterres. 
    

Washingtonban az amerikai elnök a héten jelenti be döntését arról, hogy kilépteti-e az Egyesült Államokat a párizsi klímavédelmi egyezményből. A fejlett országokat tömörítő G7-es országcsoport vezetőinek olaszországi csúcsértekezletén a múlt hét végén Trump elnök visszautasította, hogy csatlakozzék a többi hat ország vezetőihez a klímavédelmi egyezmény melletti elkötelezettség ismételt kinyilvánításában.

forrás: Jogi Fórum

Az Országgyűlés ma tárgyalja az Állami Számvevőszék (ÁSZ) 2016-os tevékenységéről szóló beszámolót.

 Az ülés reggel 9 órakor kezdődik, az ÁSZ tavalyi szakmai tevékenységének értékelésével. A nap további részében még öt javaslat kerül terítékre, általános vitát tartanak például a társasági és osztalékadóról szóló törvény módosításáról.    
    

A parlament jövő hét kedden fejezi be aktuális ülését. A képviselők a második héten megszokott kérdések és azonnali kérdések mellett az igazságos és méltányos nyugdíjrendszer kialakításához szükséges intézkedésekről tartanak politikai vitát az MSZP kezdeményezésére.
 

forrás: Jogi Fórum

A teljesítménynövelő szerek, az alkohol és a drogok káros hatását ismertető bűnmegelőzési musicalt mutattak be a Belügyminisztérium rendhagyó miniszteri értekezletének keretében Budapesten, a Nemzeti Színházban, a nyíregyházi Móricz Zsigmond Színház társulatának előadásában.

A Taurin trauma című két felvonásos zenés darab szerzője és rendezője Olt Tamás.
    

A musical három, különböző szemszögből ábrázolt történeten keresztül mutatja be a szerek romboló hatását. Egyrészt a "betépett" állapotot illusztrálja, másrészt plasztikusan láthatóvá teszi a szerek használatának negatív hatásait, illetve a "józanság" pozitív következményeit. Végső tanulsága, hogy szeretettel és családi összefogással a rossz legyőzhető.
    

Hatala József, a Nemzeti Bűnmegelőzési Tanács (NBT) vezetője az előadás előtt azt hangsúlyozta, hogy a musicallel a legfőbb célcsoportjukat, az ifjúságot kívánják elérni, annak érdekében, hogy a fiatalok ne váljanak bűncselekmények áldozatává, illetve elkövetőjévé. Vagyis segíteni kívánják a fiatalokat abban, hogy képesek legyenek "nemet" mondani - tette hozzá.
    

Arról is szólt, hogy a musical alapjait a NBT által kiírt "Legyen a dal a tiéd!" című versenyre beérkezett zenék alkotják. Ezeket fűzi össze egy a valóságot a fiktív világgal keverő önálló előadássá Olt Tamás rendező segítségével a nyíregyházi teátrum társulata.
    

Az író-rendező azt hangsúlyozta: arra törekedett, hogy az ifjúság nyelvén megalkotott darabbal gondolatokat ébresszen. Vagyis a fiatalok maguk jussanak el annak felismeréséig, mennyivel tartalmasabb lehet a tiszta élet.
    

Hozzáfűzte, eddig már csaknem ötven alkalommal mutatták be a darabot Nyíregyházán és az ország több nagyvárosában, és további megyeszékhelyeken láthatja majd a közönség a jövőben a musicalt.
    

Az előadás szünetében a Nemzeti Bűnmegelőzési Tanács bemutatta az "Alpha" edukációs robotot, amelynek segítségével bűnmegelőzési foglakozásokat tartanak a NBT munkatársai az oktatási intézményekben, az óvodától a középiskoláig. A humanoid hatású készülék különböző mozgásokra és beszédre is beprogramozható, így bűnmegelőzési és baleset-megelőzési tanácsokkal is elláthatja a gyerekeket. 
    

Mint elhangzott, a robot használatával - az amerikai gyártású, mintegy 30 centiméter magas készülékből öt darabot szerzett be a tanács - az az NBT célja, hogy felkeltse a foglalkozásokon a gyerekek érdeklődését és ezáltal segítse a kommunikációt.
    

A robotokat szintén országjáráson láthatják a NBT szervezésében - közölték a bemutatón.

forrás: Jogi Fórum

Az alapvető jogok biztosa szerint a családi pótlék szüneteltetésére vonatkozó szabályozás nem kellően egyértelmű a jogalkalmazók számára, ezért az ombudsman az emberi erőforrások miniszteréhez fordult.
A közelmúltban került az országgyűlés plénuma elé az az ügyvédi tevékenységről szóló törvényjavaslat, amely elfogadása esetén néhány hónapon belül felváltja az ügyvédekről szóló törvényt, a jogtanácsosi tevékenységet szabályozó törvényerejű rendeletet és a kapcsolódó végrehajtási szabályokat. A következőkben a törvényjavaslat leglényegesebb újításait tekintjük át.

Az Állami Számvevőszék 2017. május 29-én sajtótájékoztató keretében hozta nyilvánosságra a parlagfű elleni védekezés rendszerének 2013-2015 közötti időszakra vonatkozó ellenőrzését. Németh Erzsébet felügyeleti vezető kiemelte: a parlagfű pollenkoncentrációja és a biológiai allergének okozta egészségi kockázat nem csökkent, a pollen országos napi átlagkoncentrációja minden évben többszörösen meghaladta a célértéket. A célzott védekezés feltételeit megteremtő felderítés és a védekezés volumene az ellenőrzött időszakban csökkent. Hozzátette: nem mutatható ki összefüggés a parlagfű elleni védekezésre fordított erőfeszítések és a parlagfű pollen koncentrációjának változása között.

Hazánkban a parlagfű széles körű elterjedése számos negatív hatással jár. 2013-ban közel 2,5 millió ember szenvedett allergiás megbetegedésben, a hazai allergének közül első helyen a rendkívül erősen allergizáló parlagfű-pollen áll, melynek főszezonja két hónapon belül, általában július közepén kezdődik – hívta fel a téma aktualitására a figyelmet Horváth Bálint, az ÁSZ kommunikációs vezetője. Folytatta: bár a parlagfű elleni védekezésre jelentős erőforrást fordít a társadalom, az erőfeszítések ellenére a parlagfű pollen koncentrációja nem csökkent Magyarországon. Fontos kérdés pedig ez, mivel a parlagfű pollen magas szintje egészségügyi problémákat okoz és ezáltal további jelentős egészségügyi kiadásokat generál.

Az ÁSZ ellenőrzésének célja ezért annak megállapítása volt, hogy a parlagfű elleni védekezés rendszere 2013-2015 között megfelelően működött-e, a felderítési, szankciós és közérdekű védekezés rendszerében részt vevő hatóságok szabályszerűen látták-e el ezzel kapcsolatos feladataikat, illetve a parlagfű elleni védekezés kapcsán megtett intézkedések elősegítették-e a hosszú távú célok megvalósulását – ismertette a kommunikációs vezető. Majd ezt követően Németh Erzsébet részletesen bemutatta az ellenőrzött rendszert. A parlagfű elleni védekezés elsősorban a föld használójának törvényi kötelezettsége, melyet a védekezés rendszerében résztvevő költségvetési szervek ellenőriznek és szankcionálnak. Az első fokon eljáró hatóságok végzik a parlagfűvel borított területek felderítését, helyszíni ellenőrzését, a közérdekű védekezés elrendelését, növényvédelmi bírság kiszabását. A védekezés rendszerében egyéb költségvetési szervek is szerepet kaptak. A kormányhivatalok mezőgazdasági szakmai tevékenységének irányítását, valamint a törvényességi és szakszerűségi ellenőrzési hatásköröket szakmai irányító miniszterként a földművelésért felelős miniszter gyakorolja – sorolta a felügyeleti vezető.

Az ÁSZ megállapította, hogy a keretrendszer és a vonatkozó szabályozási környezet kialakítása megtörtént, a védekezés során megtett intézkedések elősegítették, azonban nem biztosították a hosszú távú célok megvalósítását – mondta Németh Erzsébet felügyeleti vezető. Hozzáfűzte: a stratégiai dokumentumok és a kapcsolódó akcióterv összességében nem teremtették meg a parlagfű elleni védekezés teljesítmény-értékelésének feltételeit sem. Ezt követően diagramon szemléltette a jelentés egyik fontos megállapítását, miszerint a parlagfű pollenkoncentrációja és a biológiai allergének okozta egészségi kockázat nem csökkent, a pollen országos napi átlagkoncentrációja minden évben többszörösen meghaladta a célértéket.

A felügyeleti vezető bemutatta: a szakmai koordinációt, irányítást, ellenőrzési, beszámolási feladatait a Földművelésügyi Minisztérium szabályszerűen látta el, ugyanakkor nem rendelkezett teljes körű információkkal a védekezésre fordított kiadások összegére, illetve a fertőzött területek nagyságára vonatkozóan. A védekezéssel kapcsolatos informatikai rendszerek kialakítása, működtetése és fejlesztése megtörtént, az országos Parlagfű Pollen Riasztási Rendszerrel hatékonyabbá és megbízhatóbbá vált a parlagfű pollenkoncentráció területi eloszlásának meghatározása. Hiányosságként jelezte, hogy a tisztiorvosi szolgálat pollen előrejelzése nincs integrálva a rendszerbe, továbbá hogy az Önkormányzati Parlagfű Bejelentő Rendszer adta lehetőségekkel kevés önkormányzat élt – jelezte a felügyeleti vezető.


A parlagfű elleni védelem szervezeti kereteinek fejlesztése megtörtént, azonban a feladatellátás nem volt eredményes – hangsúlyozta Németh Erzsébet. A felderítéssel érintett terület mérete, a felderítés következtében felvett jegyzőkönyvek alapján megindítható eljárással érintett terület, a közérdekű védekezéssel érintett terület nagysága, illetve a kormányhivatalok által ellenőrzésre fordított napok száma egyaránt csökkenő tendenciát mutatott. A Földmérési és Távérzékelési Intézet 2013-2014 között nem, 2015-ben pedig az ország területének csak egy részén végzett távérzékeléses parlagfű felderítést, ezért a parlagfű veszélyeztetettségi térkép frissítése nem történt meg. A közérdekű védekezés rendszerében részt vevő kormányhivatalok és jegyzők nem szabályszerűen látták el feladataikat – sorolta a hiányosságokat Németh Erzsébet.

Kiemelte: további probléma volt, hogy a kormányhivatalok számára az előirányzatot nem a parlagfű elleni védekezés időszakában biztosították, így az nem hasznosult megfelelően. Volt, hogy csak októberben kapták meg a kormányhivatalok a forrásokat, melyeknek így arányában nagy részét vissza kellett fizetni, mivel azt nem a megfelelő időben tudták felhasználni – ismertette a felügyeleti vezető. Hangsúlyozta továbbá, hogy a közfoglalkoztatás keretén belül végrehajtott parlagfű-mentesítés hatékonysága is alacsony volt.

Németh Erzsébet zárásul jelezte: a hiányosságok megszüntetése érdekében az Állami Számvevőszék javaslatokat fogalmazott meg az érintett szervezetek vezetői számára. Az ÁSZ szerint indokolt a védekezés céljainak, rendszerének és módszereinek a tapasztalatokon és kutatási eredményeken alapuló felülvizsgálata, illetve szükség szerinti átalakítása annak érdekében, hogy a védekezés eredményesen járuljon hozzá a parlagfű pollenkoncentráció csökkenéséhez – hangsúlyozta a felügyeleti vezető.

forrás: Jogi Fórum

Mit tehet a bérlő, ha megváltozik a bérelt helyiség tulajdonosa? Érinti-e ez az ő bérleti jogát? És az új tulajdonos honnan szerezhet tudomást arról, hogy a helyiségen bérleti jogviszony áll fenn?
Jean-Claude Junckernek, az Európai Bizottság elnökének szándéka továbbra is az eltérő véleményt képviselők közötti hídépítés és a 28 európai uniós tagállam közötti egység megőrzése - jelentette ki Margarítisz Szkínász, az Európai Bizottság (EB) vezető szóvivője sajtótájékoztató keretében.

Oldalak

 

Telefon(52) 533-266

Fax (52) 533-265

E-mail cím

 
 
Zircon - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.