jogiforum.hu hírek

Hírek a Jogi Fórumon
Feliratkozás jogiforum.hu hírek hírcsatorna csatornájára jogiforum.hu hírek
A cégek számtalan olyan helyzettel szembesülnek, amikor rajtuk kívül álló okokból sem a követelésükhöz, sem annak áfa-tartalmához nem jutnak hozzá. Az adóhatóság ugyanis sokszor akkor sem engedi meg az áfa visszaigénylését, ha azzal a költségvetést nem érné kár. Az Európai Unió Bíróságának (EUB) közelmúltbeli ítéletei alapján azonban több ilyen esetben is visszaszerezhető az áfa – írja közleményében a Jalsovszky Ügyvédi Iroda.
Az Alkotmánybíróság friss határozatában kimondta: a jogalkotó nem kellő körültekintéssel határozta meg a minősített adattal visszaélés esetén feljelentésre jogosult személyek körét. A felelősségre vonás ugyanis a tényállás egyes eseteiben eleve kizárt. Az ügy ötven országgyűlési képviselő indítványára indult, akik a Büntető Törvénykönyv vonatkozó szabályozásának megsemmisítését kérték a testülettől. Az Alkotmánybíróság úgy ítélte meg, hogy az Alaptörvénnyel való összhang nem a vitatott rendelkezés megsemmisítésével, hanem a hatályos szabályozás kiegészítésével állítható helyre.
Gjorge Ivanov macedón elnök kedden bejelentette: nem hajlandó aláírni az ország nevének megváltoztatásáról szóló törvényt, amelyet a szkopjei parlament a múlt szerdán fogadott el.
Szellemi tulajdonjogok védelméről szóló nemzetközi konferencia kezdődött kedden Budapesten a hamisítás elleni hatóságok részvételével - közölte a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV).
Elkezdett csökkenni a dizájner drogok fogyasztása Magyarországon - mondta Csákó Ibolya rendőr alezredes, az Országos Rendőr-főkapitányság (ORFK) Bűnügyi Osztályának kiemelt főreferense kedden az M1 aktuális csatornán.
Feltételezett háborús bűnöst adott ki a múlt hét végén Bosznia-Hercegovinának Franciaország - közölte értesülését a szarajevói sajtó.
2018. július 1-jétől az adóalanyok közötti belföldi áfás ügyletekről, amelyekben az áthárított áfa eléri vagy meghaladja a 100.000 Ft-ot a számla adattartalmát tételesen, valós időben be kell majd jelenteni az adóhatóságnak. „Az adatbejelentést főszabály szerint a számlázó programok és az adóhatóság rendszere közötti gép-gép automatikus kapcsolat biztosítja majd. Azonban a nyomdai úton előállított, nyomtatvány használatával kiállított számlák, azaz a „kézi számlák” sem maradnak ki az adatszolgáltatásból.” – figyelmeztetett Jancsa-Pék Judit, a LeitnerLeitner vezető tanácsadója, partnere.

forrás: Jogi Fórum

„A július 1-től hatályba lépő új Büntetőeljárási törvénytől a kormány, a jogász szakma és a közvélemény is azt várja, hogy a büntetőeljárások egyszerűbbé válnak, gyorsabban lebonyolódnak anélkül, hogy a szakmaiság követelménye csorbulna” – hangzott el a Szegedi Ítélőtáblán megtartott sajtóbeszélgetésen, amit Harangozó Attila, a táblabíróság elnöke és Hámori Attila elnökhelyettes tartott.

Az Irodalmi Rádió jogászok (ügyvédek, ügyészek, bírók, jegyzők, joghallgatók) és jogi területen dolgozók számára vers- ill. novella író versenyt hirdet, tehetséges tollforgató jogászok felkutatására. A nyertesek lehetőséget kapnak az Irodalmi Rádió hangzó- és nyomtatott kiadványsorozataiban, rádióműsoraiban, felolvasóestjein, netköteteiben való megjelenésre, az Irodalmi Rádió alkotóközösségéhez való csatlakozásra is.

A pályázat célja:

A jogászok (ügyvédek, ügyészek, bírók, jegyzők, joghallgatók) és jogi területen dolgozók számára vers- ill. novella író verseny szervezése, a tehetséges tollforgató jogászok felkutatása.

Az értékes versek, rövidprózák, hangjátékok, mesék, novellák méltó rangra emelése, a tehetséges alkotók támogatása. A sikeresen szereplő szerzők részére publikálási, bemutatkozási lehetőség, műveik hangzó anyaggá való feldolgozása, CD, elektronikus és nyomtatott formátumú kiadása, a hazai irodalom színesítése, gazdagítása, az irodalmi élet megmozgatása.

Pályázhatnak:

Jogászok, joghallgatók és jogi végzettséggel rendelkezők, ügyészségen, bíróságon dolgozók, jegyzők vagy egyéb jogász munkakörben foglalkoztatottak.

A pályázatok és pályázati díjak beérkezésének határideje: 2018. július 30.

További részletek ITT olvshatók.

 

forrás: Jogi Fórum

Az Előadóművészi Jogvédő Iroda (EJI) nyugdíj-kiegészítő támogatásról döntött, amellyel azoknak az elismert előadóművészeknek kíván segítséget nyújtani, akik rendkívül alacsony nyugdíjuk mellé semmilyen más juttatásban nem részesülnek. A havonta folyósított összeg több száz művész életét teheti könnyebbé.

A rangos, elismert előadóművészek közül is sokan kerülnek idős korukban nehéz anyagi helyzetbe. Közülük egyeseken segít a Magyar Művészeti Akadémia, vagy az illetékes miniszter által adományozható művészjáradék. Akik azonban nem kaptak magas állami, szakmai kitüntetést, azok gyakran nehéz öregkornak néznek elébe.

Ezen a helyzeten segít az Előadóművészi Jogvédő Iroda azzal, hogy a szolidaritás jegyében a nyugellátásból kiszorult előadóművészek számára nyugdíj-kiegészítést nyújt. A juttatás fedezetét a jogdíjak biztosítják, azt tehát a művészek maguk termelik meg. Az egyesület a befolyt jogdíjak 10%-át fordítja szociális, szakmai célokra, az új támogatás forrása is ez a tétel.

A nyugdíj-kiegészítés iránti kérelmeket, a szakmai szervezetek javaslatait az EJI honlapjáról letölthető nyomtatványon lehet benyújtani, és azokról az Egyesület – kizárólag előadóművészekből álló – elnöksége dönt. A juttatásért nemcsak az EJI-nél regisztráltak, illetve EJI tagok, hanem bármely előadóművész folyamodhat, aki megfelel a honlapon olvasható feltételeknek.

A szolidaritási intézkedés életbe lépését bejelentő Gyimesi László, az EJI elnöke, és a Magyar Zeneművészek és Táncművészek Szakszervezetének (MZTSZ) főtitkára elmondta, hogy a nyugdíj-kiegészítés havi összegét az EJI a mindenkori legkisebb öregségi nyugdíj 35-200%-ában, különös méltánylást igénylő esetben legfeljebb annak 300%-ában határozta meg. Rámutatott, hogy a létminimum alatt élő művészek állami nyugdíját akár meg is duplázhatja ez a kiegészítő járadék. Hozzátette: „Az EJI alapfeladatának tartja tagjai érdekeinek teljes körű védelmét, valamint a hazai előadóművészek egzisztenciális, jogi és szociális helyzetének javítását.”

Az EJI évről évre több jogdíjat oszt fel, az egyre pontosabb felosztás eredményeként pedig mind több előadóművész jut hozzá az őt megillető jogdíjhoz. Az egyesület által felosztott jogdíj mértéke az elmúlt harminc évben ezerszeresére nőtt, miközben a jogdíjfelosztást végző csapat mérete továbbra sem éri el a húsz főt.

A nyugdíj-kiegészítő támogatásról még több tudható meg az EJI honlapján, ITT.

forrás: Jogi Fórum

Politikai egyetértés született az uniós tagállamok között az uniós héarendszer kiskapuinak megszüntetését célzó új eszközöket illetően. Ezek a következetlenségek nagy volumenű héacsalásokat eredményezhetnek, melynek következtében a nemzeti államháztartások évente mintegy 50 milliárd euró veszteséget szenvednek.

A Bizottság által 2017 novemberében javasolt új intézkedések célja a tagállamok közötti bizalomépítés és ezáltal az információcsere kiszélesítése, valamint a nemzeti adóhatóságok és bűnüldöző hatóságok közötti együttműködés megerősítése. Amint az intézkedések életbe lépnek, a tagállamok szélesebb körben adhatják majd át egymásnak a vonatkozó információkat, és szorosabban tudnak együttműködni a bűnszervezetek, köztük a terroristák elleni küzdelemben.

A megállapodást követően Pierre Moscovici, a gazdasági és pénzügyekért, valamint az adó- és vámügyért felelős biztos kijelentette: „A ma jóváhagyott szabályok is bizonyítják, hogy a tagállamok együttesen kívánnak fellépni a héacsalással szemben. Az EU most valódi előrelépést tesz a héa reformja terén egy olyan uniós héarendszer felé, amely alkalmas rendeltetésének ellátására és a bűnözők feltartóztatására. Összességében a Bizottság héára vonatkozó javaslatokat tartalmazó csomagja, amelynek ezek a szabályok is részét képezik, jelentős hatást fog gyakorolni a héacsalásokra, és pozitívan befolyásolja az uniós országok államháztartását és költségvetését.”

Az új szabályok megerősítik a tagállamok közötti együttműködést, és lehetővé teszik a héacsalások, ezen belül az internetes csalások gyorsabb és hatékonyabb kezelését. Ezentúl gyakrabban kerülnek felhasználásra az IT-rendszerek, amelyeknek fel kell majd váltaniuk a manuális adatfeldolgozást. Az uniós bűnüldöző hatóságok ezután rendszeresen meg fogják osztani egymással a legsúlyosabb héacsalásokban részt vevő szervezett csoportokról szóló héainformációkat és hírszerzési információkat. Végezetül az adóhatóságok és a bűnüldöző hatóságok közötti nemzeti és uniós szintű, jobb nyomozati koordináció biztosítani fogja, hogy ennek a gyorsan változó bűnözői tevékenységnek a nyomon követése és az ellene való fellépés gyorsabbá és hatékonyabbá váljon. Az új intézkedések jelentős mértékben erősíteni fogja az uniós szervek azon képességét, hogy nyomon kövessék azokat a csalókat és bűnözőket, akik előnyszerzés céljából ellopják az adóbevételeket, és szigorúan fellépjenek ellenük.

A következő lépések

Az új együttműködési szabályokat ki fogják hirdetni az Európai Unió Hivatalos Lapjában, majd húsz nappal ezt követően hatályba lépnek. Mivel a vámhatóságok által összegyűjtött információkhoz és a gépjármű-nyilvántartási adatokhoz való automatikus hozzáférés megvalósításához új technológiafejlesztésekre van szükség, e szabályok alkalmazása 2020. január 1-jéig elhalasztásra kerül.

Háttér

A javasolt intézkedések a 2017 októberében ismertetett, az uniós héarendszer átfogó reformjára vonatkozó bizottsági javaslatok, valamint a 2016 áprilisában előterjesztett, az egységes uniós héaövezet kialakítására irányuló, a héára vonatkozó cselekvési terv nyomán születtek meg.

A közös hozzáadottértékadó‑rendszer az európai egységes piac egyik fontos tényezője. A héa fontos és egyre jelentősebb bevételi forrást jelent az EU-ban: összege 2015-ben meghaladta az uniós GDP 7%-ának megfelelő 1 billió EUR-t. Az EU egyik saját forrása szintén a héán alapul.

Kérdések és válaszok a héacsalás elleni új eszközökre vonatkozóan

forrás: Jogi Fórum

Az ittas állapotban elkövetett járművezetés vétsége miatt a Központi Nyomozó Főügyészség előtt folyamatban lévő nyomozás eredményeként, Polt Péter legfőbb ügyész az Országgyűlés elnökénél Burány Sándor országgyűlési képviselő mentelmi jogának a felfüggesztésére tett indítványt.
Több bíróság csatlakozott idén is a Múzeumok Éjszakája országos programsorozathoz. Június 23-án a Győri Ítélőtábla, a Fővárosi, a Miskolci , a Szombathelyi, valamint a Zalaegerszegi Törvényszék is megnyitja kapuit. Tájékozódjon a programokról és látogasson el egy bíróságra az év leghosszabb éjszakáján!
Véget ért az Országos Bírósági Hivatal (OBH) I. Mátyás és az igazságszolgáltatás című kétnapos bíróságtörténeti konferenciája kedden. A szimpóziumon felszólaló jogászok és történészek egyebek mellett az uralkodó törvénykezéséről, a XV. század gazdasági jogalkotásáról és a krónikás irodalomról beszéltek.
A "Stop Soros" törvénycsomag bizonyos rendelkezéseinek visszavonására szólított fel pénteken elfogadott állásfoglalásában a Velencei Bizottság, mondván, hogy azok súlyosan akadályozzák a törvényesen működő civil szervezetek tevékenységét.
Elfogadta az Országgyűlés az alaptörvény hetedik módosítását szerdán. Az állam alapvető kötelessége az ország alkotmányos önazonosságának és keresztény kultúrájának védelme, és Magyarországra idegen népesség nem telepíthető be - rögzítették az alkotmányban.
Elfogadta az Országgyűlés szerdán a kormány "Stop Soros" törvénycsomagját, amely alapján büntető törvénykönyvi (Btk.) tényállás lesz az illegális bevándorlás elősegítése, támogatása.
Wathelet főtanácsnok szerint a menekültekről szóló irányelv azon rendelkezései, amelyek lehetővé teszik valamely tagállam számára, hogy megtagadja vagy visszavonja a menekült jogállást, összeegyeztethetők az uniós joggal. Mivel a menekült jogállás megtagadására vagy visszavonására vonatkozó döntés nem érinti a menekültnek minősülést, a tagállam köteles az érintett menekültnek biztosítani a Genfi Egyezményből eredő jogai tiszteletben tartását.

Az első félév végéhez közeledve a tapasztalatok szerint főleg a kisebb cégek vannak elmaradva a szabadságok időarányos kiadásával. Mivel jogszabálysértésnek számít, ha a munkáltató nem adja ki az adott évre járó szabadságot, a nyári időszakban nem csupán az elmaradások pótlásáról célszerű intézkedni, hanem lehetőség szerint az éves szabadságkeretek minél nagyobb mértékű további csökkentéséről is – figyelmeztet a Trenkwalder.

A Munka Törvénykönyve (Mt.) csupán az életkor szerint járó (a kortól függően 1-10 napnyi) pótszabadságot engedi átvinni korlátozások nélkül a következő évre, és ezt is évente külön megállapodásban kell lefektetnie a feleknek. Ezért a cégeknek már most célszerű átvilágítania, melyik munkavállalójuk hol tart az idei szabadságkeretének felhasználásában.

„Az év végéhez közeledve különösen azoknál a cégeknél okozhat problémát a szabadságok ’bennragadása’, amelyek időszakos csúcsszezonja éppen az év utolsó hónapjaira esik (ilyen a kereskedelmi, szállítmányozási, de a termelő cégek jelentős része is) – magyarázza Hujber Tibor, a Trenkwalder ügyvezető igazgatója. – Kiemelten érintettek a kisebb vállalkozások, ahol a munkavállalók kisebb létszáma miatt nehezebb is megoldani a szabadságolások miatt szükségessé váló helyettesítéseket. A munkaerőhiány súlyosbodása miatt ugyanakkor a nagyobb vállalatoknál is könnyen okozhat az év végére problémát a szabadságok kiadása miatt szükséges helyettesítések megoldása.”

A munkavállalónak szintén érdeke, hogy folyamatosan nyomon kövesse, mennyi kivehető szabadsága maradt. A szabadságkeretéből ő ugyanis mindössze 7 munkanapról rendelkezhet szabadon, a többiről a munkáltató dönti el, mikor adja ki azt. Év közben pedig a munkáltató rugalmasabban dönthet a munkavállaló egyéni igényei szerint, mint az év végi hajrában. Bármelyik fél is kezdeményezi azonban a rendelkezési körébe tartozó szabadság kivételét, szándékáról a másik felet a jogszabály szerint legalább 15 nappal korábban tájékoztatnia kell.

A munkavállalók számára fontos tény, hogy a természetben ki nem adott szabadság nem vész el, annak kiadását a munkavállaló a munkaviszony tartama alatt követelheti. Igaz, a szabadság pénzben ekkor sem váltható meg – arra csak a munkaviszony megszűnése esetén van lehetőség.

forrás: Jogi Fórum

Oldalak

 

Telefon (52) 416-398(52) 533-265(52) 533-266

E-mail cím

 
 
Zircon - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.